smak

Słownik polsko-rosyjski PWN

smak
1 вкус
2 (przyprawa) приправа
do smaku по вкусу
w smak (komuś) по вкусу
kształcić
1 обучать профессии
2 (dawać wykształcenie) давать образование
3 (kształtować) формировать / развивать
kształcić smak развивать вкус

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich