������al

Słownik polsko-rosyjski PWN

ale
1 но
2 (w przeciwstawieniach z zaprzeczeniem) а
już nie mówił, ale krzyczał он уже не говорил, а кричал
3 (w ocenach typu „ale smaczny!”) ну и
ale też
1 но и
2 (za to) зато
gdzie
1 где
2 (dokąd) куда
gdzie indziej
1 1. в другом месте
2 (dokądś) в другое место
gdzie jak gdzie, ale (tu, tam itp.) где-где, а
kiedy когда
do kiedy к какому сроку / к какому времени
kiedy indziej в другое время
kiedy jak kiedy, ale (teraz itp.) когда-когда, a ...;
na kiedy к какому сроку
/ к какому времени
kto кто
kto inny
1 1. кто-то другой
2 (ktokolwiek inny) кто-нибудь другой
kto jak kto, ale (ty, on itp.) кто-кто, a ...
mówić
1 говорить
2 (informować) сообщать
3 (gawędzić, wspólnie z kimś roztrząsać coś) толковать
4 (zwracać się do kogoś) обращаться к кому-н.
5 (mówić o kimś źle) наговаривать на кого-н.
mówcie, co chcecie, ale что ни говори;
mówić dalej продолжать
mówić sobie po imieniu быть на ты с кем-н.;
mówić z naciskiem (o czymś) подчёркивать что-н.;
nie ma co mówić нечего сказать / ничего не скажешь / слов нет
nie mów (doprawdy?) не скажи;
tak się tylko mówi это только так говорят
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich