wcale

Słownik polsko-niemiecki PWN

wcale:
wcale nie gar nicht
lepiej besser
lepiej później niż wcale besser spät als nie
tym lepiej desto besser
późno, późny spät
jest późno es ist spät
lepiej późno niż wcale besser spät als nie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich