ptak
Słownik polsko-niemiecki PWN
ptak m Vogel m
ptak na drzewie ein Vogel im Baume
powrót m
Rückkehr, Wiederkehr f
(droga do domu) Heimweg m, Heimreise, Heimfahrt f, Heimflug m
(droga powrotna) Rückweg m, Rückfahrt f, Rückreise f
powrót ptaków wędrownych der Rückzug der Zugvögel
tam i z powrotem hin und zurück
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich