nadzieja
Słownik polsko-niemiecki PWN
nadzieja f Hoffnung f
mieć nadzieję na coś auf etw hoffen
pokładać nadzieję w czymś 〈w kimś〉 die Hoffnung in etw 〈auf j-n〉 setzen
porzucić nadzieję die Hoffnung fahren lassen
żywić nadzieję die Hoffnung hegen
rokować
(pertraktować) verhandeln, unterhandeln
(budzić nadzieję) hoffen lassen, zu Hoffnungen berechtigen
med chory rokuje nadzieje na poprawę der Kranke lässt auf Besserung hoffen
rokujący nadzieję hoffnungsverheißend
łudzić
täuschen
(mamić) trügen
łudzić się sich täuschen
łudzić się nadzieją sich der Hoffnung hingeben
tracić
(czas, pieniądze) verlieren (na czymś an etw)
tracić cierpliwość 〈pot głowę〉 die Geduld 〈den Kopf〉 verlieren
tracić nadzieję die Hoffnung aufgeben
(marnować) verschwenden, vergeuden
tracić na wartości im Wert sinken
tracić na wadze an Gewicht verlieren
(mordercę) hinrichten
żywić ernähren; für j-s Unterhalt sorgen, unterhalten
przen żywić nadzieję die Hoffnung hegen
żywić się sich ernähren
żywić się dietetycznie diät leben
żywić się owocami 〈jagodami leśnymi〉 von Früchten 〈Waldbeeren〉 leben
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich