ch����

Słownik polsko-niemiecki PWN

przyjazny (życzliwy) freundlich (komuś zu j-m)
przyjazny ludziom (ludzki) menschenfreundlich
przyjazny wobec cudzoziemców 〈obcokrajowców〉 ausländerfreundlich, fremdenfreundlich
oni uważani są za przyjazny ch wobec obcokrajowców sie gelten als ausländerfreundlich
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich