Cena
Słownik polsko-niemiecki PWN
cena f Preis m
cena nabycia 〈zakupu〉 Bezugspreis, Einkaufspreis m
cena podstawowa Basispreis m
cena rynkowa Marktpreis m
ceny wolnorynkowe freie Marktpreise
po cenach wolnorynkowych 〈czarnorynowych〉 zu Freimarkt- 〈Schwarzmarkt-〉preisen
po cenie zakupu zum Einkaufspreis
obniżka 〈podwyżka, wzrost〉 cen Preissenkung 〈Preiserhöhung, Preissteigerung〉
zamrożenie cen Preisstop m
ceny rosną 〈spadają, wahają się〉 die Preise steigen 〈fallen, schwanken〉
ustalić cenę podstawową den Basispreis festlegen
uwolnić ceny 〈ceny świadczeń i usług〉 Preise 〈Dienstleistungen〉 freilegen
zapłacić za coś wysoką cenę einen hohen Preis für etw zahlen
przen za wszelką cenę um jeden Preis
liberalizacja f
Liberalisierung f
liberalizacja cen 〈handlu, życia politycznego〉 Liberalisierung der Preise 〈des Handels, des politischen Lebens〉
ekon Freigebung f
liberalizacja 〈uwolnienie〉 cen Freigebung von Preisen
spadek m
Senkung f
(nagły) Sturz m
(recesja) Rückgang m
(koniunktury) Rezession f
spadek cen 〈kursów〉 Rückgang der Preise 〈Kurse〉
gwałtowny spadek kursów Sturz m
spadek kursu akcji 〈cen złota〉 Sturz des Aktienkurses 〈Goldpreissturz m
spadek popytu Nachfragerückgang m
spadek produkcji Rückgang der Produktion
spadek temperatury 〈wydajności pracy〉 Senkung der Temperatur 〈der Arbeitsleistung〉
praw Erbe f, Erbschaft f
obejmować spadek eine Erbschaft antreten
czarny schwarz
czarna jagoda Blaubeere f
przen czarna magia schwarze Kunst
handl czarny 〈nielegalny〉 rynek Schwarzmarkt m
kupić coś po cenach czarnorynkowych etw zu Schwarzmarktpreisen (ein)kaufen
dogodny
bequem
(pora) gelegen
(warunki) günstig
handl sprzedać po dogodnych cenach 〈na dogodnych warunkach〉 zu günstigen Preisen 〈unter günstigen Bedingungen〉 verkaufen
iść
gehen
(film, interesy) laufen
iść na spacer spazierengehen
iść pieszo zu Fuß gehen
ceny idą w górę die Preise steigen
znów wszystko idzie dobrze 〈pomyślnie〉 es geht weiter aufwärts
pot nie idzie 〈nie można〉 inaczej es geht nicht anders
przen pójść w czyjeś ślady in j-s Fußstapfen treten
konkurencyjny konkurrenzfähig; fähig zu konkurrieren (wobec innych mit anderen)
konkurencyjne świadczenia, usługi 〈honoraria〉 konkurrenzfähige Leistungen 〈Honorare〉
konkurencyjna płaca konkurrenzfähige Bezahlung
cena konkurencyjna Konkurrenzpreis m
rynek konkurencyjny Konkurrenzmarkt m
walka konkurencyjna Konkurrenzkampf m
obniżać senken, herabsetzen
obniżać ceny 〈koszty własne〉 Preise 〈Selbstkosten〉 senken
obniżać się sinken; fallen, abnehmen
obniża się temperatura 〈poziom życia〉 die Temperatur 〈das Lebensniveau, der Lebensstandard〉 sinkt
obniżka f Herabsetzung, Senkung f
obniżka cen Preissenkung f
obniżka płac Lohnkürzung f
obniżka podatków Steuersenkung f
oferować
anbieten
(zaoferować) offerieren
pot oferować na lewo unterderhand anbieten
handl andienen
oferować dostawę towaru eine Ware 〈Waren〉 andienen
oferować po korzystnych cenach 〈na korzystnych warunkach〉 zu günstigen Preisen 〈Bedingungen, Konditionen〉 anbieten
oferujemy naszym klientom... wir offerieren unseren Kunden...
opuszczać
verlassen
(porzucić kogoś) im Stich lassen
(w dół) herunterlassen
handl opuszczać z ceny vom Preise nachlassen
opuszczać się w pracy sich vernachlässigen
płaca f Lohn m
podwyżka płac Lohnerhöhung f
redukcja płac Lohnabbau m
polityka płac Lohnpolitik f
żądania płac Lohnforderungen pl
wysuwać 〈zaniżać, minimalizować〉 żądania płac Lohnforderungen vorbringen 〈nach unten manipulieren, unterspielen〉
spirala płac i cen Lohn-Preis-Spirale f
po nach
po obiedzie nach dem Mittagessen
po południu am Nachmittag
po co? wozu?
po ile...? was kostet...?
po polsku 〈niemiecku〉 Polnisch 〈Deutsch〉
po pięć złotych zu fünf Zloty
po niskich cenach zu niedrigen Preisen
po trzy sztuki je drei Stück
oprowadzać po mieście in der Stadt herumführen
spirala f Spirale f
spirala płac i cen Lohn-Preis-Spirale f
umawiać się sich verabreden (z kimś mit j-m)
umówiłem się z nią na dziewiątą 〈na dziś wieczór〉 ich habe mich mit ihr um neun Uhr 〈für heute abend〉 verabredet
umawiać się się z kimś na randkę ein Stelldichein mit j-m verabreden
handl umawiać się się co do ceny einen Preis ausmachen
wszelki jeder, jeglich
wszelkiego rodzaju allerlei
na wszelki wypadek auf jeden Fall
za wszelką cenę um jeden Preis
wyprzedaż f Ausverkauf f
wyprzedaż po cenach zniżonych Ausverkauf zu herabgesetzten Preisen
wyprzedaż posezonowa Saisonschlussverkauf m
wyprzedaż towarów 〈arsenałów broni〉 Ausverkauf von Waren 〈der Waffenarsenale〉
wyrównanie n
Ausgleich m
wyrównanie poborów 〈zarobków〉 Lohnausgleich m
(podwyżka płac) wyrównanie z tytułu zwyżki cen Teuerungsabgeltung f
fiz, polit wyrównanie sił Ausgleich der Kräfte
handl Begleichung einer Rechnung
zby(wa)ć
(towar) absetzen, verkaufen
zby(wa)ć towar po zniżonych cenach die Ware zu reduzierten 〈herabgesetzten〉 Preisen absetzen
(pustymi słowami) abspeisen (kogoś czymś j-n mit etw)
zwyżka f
Steigerung f
(podwyżka) Erhöhung f
zwyżka cen Preissteigerung f
(wzrost) Preiserhöhung f
zwyżka kursów na giełdzie Hausse f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich