wiersz

Słownik polsko-angielski PWN

wiersz m. (utwór) poem; (linijka) line
wybór m. choice; (na stanowisko) appointment, election
z wyboru by choice
wybór wierszy a selection of poems
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich