nic z tego
Słownik polsko-angielski PWN
nic zaim. nothing; (w pytaniu) anything
to nic never mind
pot. być do niczego to be hopeless
nic z tego (nie uda się) it’s no use; (nie ma mowy) no way! pot.
być
1 cz. to be
być w pracy/szkole to be at work/at school
będę w domu o piątej I’ll be home at five
w pokoju nikogo nie było there was no one in the room
„skąd jesteś?” – „(jestem) z Polski” ‘where are you from?’ – ‘(I’m) from Poland’
„jestem!” (przy odczytywaniu listy) ‘here!’, ‘present!’
co ci jest? what’s the matter with you?
nic mu nie będzie he’ll be fine
2 cz. posiłk. to be
być Polakiem/nauczycielem to be Polish/to be a teacher
artykuł jest dobrze napisany the article is well written; (w czasie przyszłym złożonym) shall, will
będzie pamiętał he will remember
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich