gospodarczy
Słownik polsko-angielski PWN
gospodarczy przym. economic
zabudowania gospodarcze farm buildings
pomieszczenie n. room
pomieszczenie gospodarcze utility room
pomieszczenia biurowe office space
rozkwit m. (rozwój) full bloom; BOT blossom
EKON rozkwitt gospodarczy economic boom
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich