������al

Słownik polsko-angielski PWN

ale
1 spój. but
nie tylko..., ale i... not only..., but also...
2 part.
ale samochód! what a car! pot.
mieć cz. to have (got) (dom, siostrę); to have (zebranie, egzamin)
mieć pięć lat to be five
mieć coś na sobie to be wearing sth
mieć coś do zrobienia to have sth to do
co mam robić? what am I to do?
samolot miał wylądować w Warszawie, ale... the plane was supposed to land in Warsaw, but...
przeprosić — przepraszać cz.
przeprosić kogoś za coś to apologize to sb for sth
przepraszam, która godzina? excuse me, what time is it?
przepraszam, że przeszkadzam, ale... sorry to disturb you, but...
tak1 part. (potwierdzenie) yes
nie lubię kotów, ale psy tak I don’t like cats, but I do like dogs
tak jest! that’s right!; WOJSK yes, sir!
udać — udawać cz. to pretend; to fake (chorobę)
udać się (eksperyment, żart) to come off
udało mi się znaleźć pracę I managed to find a job
próbowała, ale jej się nie udało she tried, but failed
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich