zimmer
Słownik niemiecko-polski PWN
Zimmer Wymowa n pokój m
die Dame von Zimmer 13 pani z pokoju nr trzynaście
der Dame auf Zimmer 13 das Frühstück bringen zanieść śniadanie pani spod trzynastki
ihr Zimmer ist im vierten Stock jej pokój jest na czwartym piętrze
haben Sie ein Zimmer (frei)? czy dostanę pokój? czy jest wolny pokój?
ein Zimmer in einem Hotel nehmen wynająć pokój w hotelu
(möblierte) Zimmer zu vermieten pokoje (umeblowane) do wynajęcia
Aussicht Wymowa f
widok m
ein Zimmer mit Aussicht aufs Meer pokój z widokiem na morze
przen (Hoffnung) widoki pl
Aussichten auf Arbeit 〈für den Frieden〉 wachsen widoki na pracę 〈perspektywy pokoju〉 rosną
etw 〈viel〉 in Aussicht stellen coś 〈wiele〉 obiecywać
Bad Wymowa n
kąpiel f
ein Bad nehmen kąpać się
pot łazienka f
zwei Zimmer mit Küche und Bad dwa pokoje z kuchnią i łazienką
betreten* Wymowa wstępować, wchodzić (etw do czegoś)
ein Haus 〈ein Zimmer〉 betreten wejść do domu 〈pokoju〉
bitte den Rasen nicht betreten! nie deptać trawników!
bewohnen Wymowa mieszkać, zamieszkiwać (etw gdzieś)
ein Zimmer 〈eine Insel〉 bewohnen mieszkać w pokoju 〈na wyspie, zamieszkiwać wyspę〉
kehren Wymowa
zamiatać
das Zimmer 〈die Straße〉 kehren zamiatać pokój 〈ulicę〉
(umkehren) obracać
j-m den Rücken kehren obrócić się do kogoś plecami
lüften Wymowa wy/wietrzyć
das Zimmer 〈Betten〉 lüften wietrzyć pokój 〈pościel〉
pot den Hut lüften uchylić kapelusza
mieten Wymowa wy/najmować
eine Garage 〈ein Zimmer〉 mieten wynająć garaż 〈pokój〉
Nummer Wymowa f numer m
Zimmer Nummer 13 pokój numer 13
Feldstraße Nummer 10 ulica Polna (numer) 10
in welcher Nummer wohnen Sie? pod jakim numerem pan(i) mieszka?
Reservierungsbüro Wymowa n biuro rezerwacji
ein Zimmer im Hotel 〈Urlaub auf Mallorca〉 im Reservierungsbüro buchen zarezerwować 〈zamówić〉 w biurze rezerwacji pokój w hotelu 〈urlop na Majorce〉
stellen Wymowa stawiać
(möblieren) das Zimmer ist schwer zu stellen pokój jest nieustawny
etw in Frage stellen kwestionować coś
sich dumm stellen udawać głupiego
zur Verfügung stellen postawić 〈oddać〉 do dyspozycji
in Rechnung stellen wstawić 〈wliczyć〉 do rachunku;
praw einen Verbrecher stellen ująć przestępcę
vermieten Wymowa wynajmować (komuś)
Zimmer zu vermieten pokoje do wynajęcia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich