Gern

Słownik niemiecko-polski PWN

gern(e) Wymowa chętnie
j-n gern haben lubić kogoś
ich hab’ es so gerne ja tak bardzo to lubię
lieber Wymowa lepiej, raczej
ich trinke lieber Tee als Kaffee wolę 〈piję〉 raczej herbatę niż kawę
ich gehe lieber nach Hause 〈zu Fuß〉 lepiej pójdę do domu 〈wolę pójść pieszo〉
was hast du lieber, Wein oder Bier? co (ty) wolisz, wino czy piwo?
Fisch Wymowa m ryba f
Fische angeln łowić ryby na wędkę
ich esse gern Fisch bardzo lubię 〈chętnie jadam〉 ryby;
pot weder Fisch noch Fleisch ni pies, ni wydra
haben Wymowa mieć
was hast du? co ci jest?
was hat er davon? co on ma z tego?
gern haben lubić
Durst haben mieć pragnienie
wir haben gemacht zrobiliśmy;
handl zu haben in allen Buchhandlungen 〈in Gelb und Rot〉 do nabycia we wszystkich księgarniach 〈w kolorach żółtym i czerwonym〉
herzlich Wymowa serdeczny
herzlich gern bardzo chętnie
werden* Wymowa (s) stawać się, zostać (kimś, czymś)
rot 〈gelb〉 werden zaczerwienić się 〈zżółknąć〉
er wurde Minister 〈Lehrer〉 został ministrem 〈nauczycielem〉
(Futurum) ich werde tanzen będę tańczyć
es wird sich zeigen to się okaże
(Passivum) er wurde (nicht) bestraft 〈gefragt〉 (nie) został ukarany 〈(nie) spytano go〉
(Konjunktiv) ich würde gern kommen, wenn ich Zeit hätte chętnie przyszedłbym, gdybym miał czas
würden Sie mir bitte eine Zigarette geben? czy mógłby mnie pan poczęstować papierosem?
lieb Wymowa miły, kochany, drogi
liebe Eltern 〈Gäste〉 drodzy rodzice 〈goście〉
liebster Vater! drogi Ojcze!
o nein, mein Lieber! o nie, mój drogi!
mögen* Wymowa móc
ich möchte (lieber) chciałbym (wolałbym)
ich mag sie nicht nie lubię jej
du weiß doch, dass ich das nicht mag wiesz, że tego nie lubię
wie alt mag sie sein? ile ona może mieć lat?
mag sein, dass... może być, że...
wollen* Wymowa
chcieć
(wünschen) życzyć
(beabsichtigen) zamierzać
was wollen Sie tun? co zamierza pan uczynić?
lieber wollen woleć
wollen Sie zu mir? pan(i) do mnie?
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich