wolno������������

Przysłowia

wolno
wolnoć Tomku w swoim domku
≈ a man’s house is his castle
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich