rado������������

Przysłowia

cha
czym chata bogata, tym rada
≈ whatever we’ve got, you’re welcome to it
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich