Idiomy

 
Idiomy
Użyteczne idiomy w języku niemieckim
 • Ziellos hin und her gehen.
  Snuć się z miejsca na miejsce.
 • jmdm Zu Füßen liegen książk.
  Leżeć u czyichś stóp poet.
 • Zu Hause die Hosen anhaben pot.
  Rządzić w domu.
 • Zum Schuss kommen pot.
  Mieć możliwość zrobienia czegoś.
 • etw + A Zu Rate ziehen.
  Skorzystać z czegoś (w celu zdobycia informacji).
 • jmdn Zu Rate ziehen.
  Zasięgnąć czyjejś rady.
 • etw + A Zu Tode reiten.
  Powtarzać coś w kółko pot.
 • Zwei a. mehrere a. noch ein Eisen im Feuer haben pot.
  Mieć coś w rezerwie.
 • Zwischen Baum und Borke stecken a. sitzen.
  Mieć twardy orzech do zgryzienia.
 • etw + A Zwischen die Zähne kriegen pot.
  Dostać coś na ząb.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich