przysłowia serbsko-chorwackie

 
przysłowia serbsko-chorwackie
Бог високо, a Русиjа далеко, Bog visoko, a Rusija daleko, Bóg wysoko, a Rosja daleko.
Боље врабац у руци, него голуб на грани, Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani, lepszy wróbel w ręce, niż gołąb na gałęzi.
Ко с ђаволом тикве сади, о главу му се обиу, Ko s vragom tikve sadi, o glavu mu se obiju, kto z diabłem tykwy sadzi, ten dostanie po głowie.
Нема хлеба без мотике, Nema hleba bez motike, nie ma chleba bez motyki.
Умиљато jагње две овце сиса, Umiljato jagnje dve ovce sisa, potulne jagnię dwie owce ssie.
Врана врани очи не вади, Vrana vrani oči ne vadi, wrona wronie oczu nie wydziobie.
Ко вино вечера, воду доручкуе, Ko vino večera, vodu doručkuje, kto wieczorem pije wino, rano wodę.
Ко учи знађе, ко штеди имађе, Ko uči znaće, ko štedi imaće, kto się uczy, będzie wiedział, kto oszczędza, będzie miał.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich