przysłowia rosyjskie

 
przysłowia rosyjskie
Вмeсте тесно, а врозь скучно, Wmiestie tiesno, a wroz' skuczno, razem ciasno, osobno nudno.
Глаза боятся, а руки делают, Glaza bojatsja, a ruki dielajut, oczy się boją, a ręce pracują.
Два медведя в одной берлоге не живут, Dwa miedwiedja w odnoj berłogie nie żiwut, dwa niedźwiedzie nie żyją w jednym barłogu.
До Бога высоко, до Царя далеко, Do Boga wysoko, do carja daleko, do Boga wysoko, do cara daleko.
Дружба дружбой, а служба службой, Drużba drużboj, a służba służboj, przyjaźń przyjaźnią, a służba służbą.
Едешь на день, хлеба бери на неделю, Jediesz na dien', chleba bieri na niedieliu, jedziesz na dzień, chleba weź na tydzień.
Здоровье уходит пудами, а приходит золотниками, Zdorowje uchodit pudami, a prichodit zołotnikami, zdrowie uchodzi pudami (kilogramami), przychodzi zołotnikami (gramami).
Одна голова — хорошо, а две — лучше, Odna gołowa — choroszo, a dwie — łuczsze, jedna głowa — dobrze, a dwie — lepiej.
Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь, Pogoniszsja za dwumja zajcami, ni odnogo ne pojmajesz, pogonisz za dwoma zającami, ani jednego nie złapiesz.
Пришла беда, отворяй ворота, Priszła bieda, otworjaj worota, przyszła bieda, otwórz wrota.
Терпи, казак, атаманом будешь, Tierpi kazak, atamanom budiesz, cierp kozacze, atamanem będziesz.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich