przysłowia angielskie

przysłowia angielskie
Don’t make a mountain out of a molehill, nie rób góry z kopca kreta (pol. odpowiednik: robić z igły widły).
Early bird catches the worm, poranny ptak łapie robaka (pol. odpowiednik: Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje).
A woman’s work is never done, praca kobiety nigdy nie jest skończona.
Thunder does not strike a stork nest, gdzie bocian na gnieździe, tam piorun nie uderzy.
My home is my castle, mój dom jest moją twierdzą.
Choose your wife rather by your ear than by your eye, wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.
Hope for the best, prepare for the worst, spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.
A penny saved is a penny earned, grosz zaoszczędzony jest groszem zarobionym (pol. odpowiednik: Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka).
All’s well that ends well, wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Truth crushed to earth will rise again, prawda wdeptana w ziemię odrośnie (pol. odpowiednik: prawda jak oliwa (zawsze) na wierzch wypływa; oliwa sprawiedliwa (zawsze) na wierzch wypływa).
All’s fair in love and war, w miłości i na wojnie wszystkie chwyty dozwolone.
Beggars can’t be choosers, żebracy nie mogą wybierać (pol. odpowiednik: na bezrybiu i rak ryba).
A fool and his money are soon parted, głupiec szybko trwoni pieniądze (dosłownie: głupiec i jego pieniądze szybko się rozdzielają; pol. odpowiednik: Głupi dwa razy traci).
East or West, home ist best, Wschód czy Zachód, dom jest najlepszy.
Good fences make good neighbours, dobry płot — dobrzy sąsiedzi.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich