Zaimek osobowy

Zaimek osobowy

 

Liczba Formy nieakcentowane Formy akcentowane
Osoba Podmiot Dop.
bliższe
Dop. dalsze Zwrotny Okolicznik Podkreślenie
pojedyncza 1. io mi mi mi ci = a + rzecz.  
ne = di + rzecz.
me
2. tu ti ti ti te
3. m
   f
lui (osob.), esso lei (osob.), essa lo la gli le si lui, sé lei, sé
mnoga 1. noi ci ci ci noi
2. voi vi vi vi voi
3. m
   f
loro (osob.), essi loro (osob.), esse li le gli si loro, sé

Formy złożone zaimków osobowych:

 

Liczba Osoba Zaimki złożone
pojedyncza 1. me lo me la me li me le me ne
2. te lo te la te li te le te ne
3. męski    żeński    zwrotny glielo   se lo gliela   se la glieli   se li gliele   se le gliene   se ne
mnoga 1. ce lo ce la ce li ce le ce ne
2. ve lo ve la ve li ve le ve ne
3. męski    żeński    zwrotny glielo   se lo gliela   se la glieli   se li gliele   se le gliene   se ne

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich