Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników ożywionych

Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników ożywionych

 

Rodzaj męski Rodzaj żeński
-o: ragazzo, amico, gatto avvocato -a: ragazza, amica, gatta -essa: avvocatessa
-a: collega poeta -a: collega -essa: poetessa
-e: signore studente -a: signora -essa: studentessa
-tore: lettore -trice: lettrice
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich