Przydatne skróty włoskie

Przydatne skróty włoskie

 

a.C. avanti Cristo p.n.e. przed naszą erą
C.A.P., CAP Codice di Avviamento Postale   kod pocztowy
CP, C.P. casella postale skr. poczt. skrytka pocztowa
d.C. dopo Cristo n.e. naszej ery
D.O.C., D.O.C.G Denominazione di Origine Controllata (e Garantita)   zastrzeżona (i gwarantowana) nazwa miejsca pochodzenia
E est wsch. wschód
ecc. eccetera itd. i tak dalej
IVA, I.V.A. imposta sul valore aggiunto VAT podatek od wartości dodanej
N nord płn. północ
n. numero nr numer
O ovest zach. zachód
p.e., p. es. per esempio np. na przykład
P.za Piazza pl. plac
pag. pagina str. strona
S sud płd. południe
S. santo św. święty
S.p.A. società per azioni S.A. spółka akcyjna
SRL, S.r.l., s.r.l. società a responsabilità limitata sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
TVA, T.V.A. tassa sul valore aggiunto VAT podatek od wartości dodanej
v. via ul. ulica
V.le viale al. aleja

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich