Koniugacja mocna czasownika — Präsens

Koniugacja mocna czasownika — Präsens

 


(1) wzór koniugacji większości czasowników mocnych (także tych, które w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej zmieniają samogłoskę tematyczną lub samogłoskę tematyczną wraz ze spółgłoską tematyczną) i nieregularnych (z wyjątkiem czasownika wissen, czasowników modalnych dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen oraz czasowników posiłkowych sein, haben, werden); patrz Lista czasowników mocnych i nieregularnych
Präsens kommen (1)
ich komm e
du komm st
er sie es   komm t
wir komm en
ihr komm t
sie komm en

(2) wzór koniugacji czasowników mocnych, których temat kończy się na -d lub -t nie zmieniających samogłoski tematycznej w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej
Präsens binden (2)
ich bind e
du bind est
er sie es   bind et
wir bind en
ihr bind et
sie bind en

(3) wzór koniugacji czasowników mocnych, których temat kończy się na -d lub -t zmieniających samogłoskę tematycznąw 2. i 3. osobie liczby pojedynczej
Präsens laden (3)
ich lad e
du läd st
er sie es   läd t
wir lad en
ihr lad et
sie lad en

(4) wzór koniugacji czasowników mocnych, których temat kończy się na -s, -ß, -z, -tz
Präsens wachsen (4)
ich wachs e
du wächs t
er sie es   wächs t
wir wachs en
ihr wachs t
sie wachs en

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich