Deklinacja rzeczownika

Deklinacja rzeczownika

 

rodzaj męski
Liczba pojedyncza
N der Lehrer Tag Mann (1) Mensch
G des Lehrer s Tag es Mann es Mensch en
D dem Lehrer Tag Mann Mensch en
A den Lehrer Tag Mann Mensch en
Liczba mnoga
N die Lehrer Tag e Männ er Mensch en
G der Lehrer Tag e Männ er Mensch en
D den Lehrer n Tag en Männ ern Mensch en
A die Lehrer Tag e Männ er Mensch en
rodzaj żeński
Liczba pojedyncza
N die Frau Hand
G der Frau Hand
D der Frau Hand
A die Frau Hand
Liczba mnoga
N Frau en Händ e
G Frau en Händ e
D Frau en Händ en
A Frau en Händ e
rodzaj nijaki
Liczba pojedyncza
N das Kind Auto Segel
G des Kind es Auto s Segel s
D dem Kind Auto Segel
A das Kind Auto Segel
Liczba mnoga
N Kind er Auto s Segel
G Kind er Auto s Segel
D Kind ern Auto s Segel n
A Kind er Auto s Segel
N – Nominativ (mianownik) G — Genitiv (dopełniacz) D — Dativ (celownik) A — Akkusativ (biernik)

 

(1) wedle tego wzoru deklinacyjnego odmieniamy:

— większość jednosylabowych rzeczowników, które określają istoty żywe, np.: der Christ, der Fürst, der Held, der Prinz, der Hirt, der Bär, der Ochs

— rzeczowniki pochodzenia obcego z akcentem na ostatniej zgłosce (często kończące się na -t, -and, -end, -ant, -ent), np.: der Aktivist, der Soldat, der Diplomand, der Subtrahend, der Aspirant, der Dozent, der Astronom, der Philosoph

 

Uwaga: osobną grupę deklinacyjną stanowią rzeczowniki rodzaju męskiego określające istoty żywe, które kończą się na -e; we wszystkich przypadkach zależnych w obydwu liczbach otrzymują one końcówkę -n, np.: der Knabe, der Schütze, der Pole, der Russe, der Löwe, der Affe

 

Uwaga: osobną grupę deklinacyjną stanowią następujące rzeczowniki rodzaju męskiego: der Friede, der Funke, der Gedanke, der Glaube, der Name, der Same, der Wille

Singular: N. der Name, G. des Namens, D. dem Namen, A. den Namen

Plural: N. die Namen, G. der Namen, D. den Namen, A. die Namen

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich