Czas zegarowy

Czas zegarowy

 

urzędowo:                                             potocznie:

00:00 es ist null Uhr                              es ist null

01:00 es ist ein Uhr                               es ist eins

01:05 es ist ein Uhr fünf                        es ist fünf nach eins

02:10 es ist zwei Uhr zehn                    es ist zehn nach zwei

02:15 es ist zwei Uhr fünfzehn               es ist Viertel nach zwei

03:30 es ist drei Uhr dreißig                  es ist halb vier

03:45 es ist drei Uhr fünfundvierzig        es ist Viertel vor vier

04:50 es ist vier Uhr fünfzig                   es ist zehn vor fünf

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich