Zegar

 
Zegar

  

Która godzina?                                      What time is it?

   (Jest godzina) dziesiąta.                        It's ten o'clock.

   (Jest godzina) dziesiąta rano.                It's ten o'clock in the morning albo it's 10 a.m.

   (Jest godzina) dziesiąta wieczór.           It's ten o' clock in the evening albo it's 10 p.m.

   (Jest godzina) czwarta po południu.       It's four o'clock in the afternoon albo it's 4 p.m.

   (Jest) za pięć (minut) dziesiąta.              It's five (minutes) to ten, AmE it's five (minutes) of ten.

   (Jest) pięć (minut) po dziesiątej.            It's five (minutes) past ten, AmE it's five (minutes) after ten.

   (Jest) sześć minut po dziesiątej.             It's six minutes past ten, AmE it's six minutes after ten.

   (Jest) kwadrans po dziesiątej.                It's a quarter past ten, AmE it's a quarter after ten.

   (Jest) za kwadrans dziesiąta.                 It's a quarter to ten, AmE it's a quarter of ten.

   (Jest) wpół do jedenastej.                       It's half past ten.

  

  

O której godzinie?                              At what time?

   Za godzinę/pięć minut                              In an hour/five minutes

   Godzinę/pięć minut temu                         An hour/five minutes ago

   O północy                                                   At midnight

   W południe                                                 At noon

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich