Lata

Lata

  

      W 1800 r.                           in 1800

                                                  (czytamy: in eighteen hundred)

  

      W 1968 r.                           in 1968

                                                  (czytamy: in nineteen sixty eight)

   

      W 2001 r.                           in 2001

                                                   (mówimy: in two thousand and one)

  

      W latach 80.                       in the eighties albo in the 1980s

                                                    (czytamy: in the nineteen-eighties)

  

      W połowie lat 50.               in the mid-fifties albo in the mid-1950s

  

      W XIX w.                              in the nineteenth century albo in the 19th century albo in the 19th c.

  

      Na początku XIX w.            in the early 19th century

  

      Pod koniec XIX w.              in the late 19th century

  

      Na przełomie XIX w.          at the turn of the 19th and 20th centuries

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich