Koniugacja mocna czasownika — Präteritum, Perfekt

 
Koniugacja mocna czasownika — Präteritum, Perfekt

 

(1) wzór koniugacji większości czasowników mocnych

Präteritum   ich du er sie es wir ihr Sie kommen (1) kam kam st   kam   kam en kam t kam en
Perfekt ich du er sie es wir ihr Sie bin bist   ist   sind seid sind       ge komm en

(2) wzór koniugacji czasowników mocnych, czasowników nieregularnych gehen, stehen i tun, których temat w czasie Präteritum kończy się na -d, -t, -s, i -ß

Präteritum   ich du er sie es wir ihr Sie binden (2) band band est   band   band en band et band en
Perfekt ich du er sie es wir ihr Sie habe hast   hat   haben habt haben       ge bund en

(3) wzór koniugacji następujących czasowników nieregularnych: brennen, kennen, rennen, senden, wenden oraz bringen i denken

Präteritum   ich du er sie es wir ihr Sie laden (3) lud lud est   lud   lud en lud et lud en
Perfekt ich du er sie es wir ihr Sie habe hast   hat   haben habt haben       ge lad en

Präteritum   ich du er sie es wir ihr Sie wachsen (4) wuchs wuchs est   wuchs   wuchs en wuchs et wuchs en
Perfekt ich du er sie es wir ihr Sie bin bist   ist   sind seid sind       ge wachs en

Präteritum   ich du er sie es wir ihr Sie nennen (5) nann te nann test   nann te   nann ten nann tet nann ten
Perfekt ich du er sie es wir ihr Sie habe hast   hat   haben habt haben       ge nann t

patrz Lista czasowników mocnych i nieregularnych

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich