Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: sylvan
Alto Adige (Südtiroler), made from the Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo,
Sylvaner
, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) and Moscato rosa (Rosenmuskateller) varieties,

Alto Adige (Südtiroler), produkowane z odmian Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo,
Sylvaner
, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) i Moscato rosa (Rosenmuskateller),
Alto Adige (Südtiroler), made from the Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo,
Sylvaner
, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) and Moscato rosa (Rosenmuskateller) varieties,

Alto Adige (Südtiroler), produkowane z odmian Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo,
Sylvaner
, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) i Moscato rosa (Rosenmuskateller),

Valle Isarco (Eisacktaler), made from the
Sylvaner
and Müller-Thurgau varieties,

Valle Isarco (Eisacktaler), produkowane z odmian
Sylvaner
i Müller-Thurgau,
Valle Isarco (Eisacktaler), made from the
Sylvaner
and Müller-Thurgau varieties,

Valle Isarco (Eisacktaler), produkowane z odmian
Sylvaner
i Müller-Thurgau,

...of EFSA has, on request of the Competent Authority of the Netherlands following an application by
Sylvan
Bio Europe BV, adopted on 24 January 2013 an opinion on the substantiation of a health...

...i alergii przyjął – na wniosek właściwego organu Niderlandów złożony na wniosek przedsiębiorstwa
Sylvan
Bio Europe BV – opinię dotyczącą zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K
The Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (The NDA Panel) of EFSA has, on request of the Competent Authority of the Netherlands following an application by
Sylvan
Bio Europe BV, adopted on 24 January 2013 an opinion on the substantiation of a health claim related to monacolin K in SYLVAN BIO red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentration pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 [4].

W dniu 24 stycznia 2013 r. panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii przyjął – na wniosek właściwego organu Niderlandów złożony na wniosek przedsiębiorstwa
Sylvan
Bio Europe BV – opinię dotyczącą zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K w sfermentowanym czerwonym ryżu SYLVAN BIO i utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi, na podstawie art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 [4].

...on 24 January 2013 an opinion on the substantiation of a health claim related to monacolin K in
SYLVAN
BIO red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentration pursuant to

...zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K w sfermentowanym czerwonym ryżu
SYLVAN
BIO i utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi, na podstawie art. 13 ust. 5
The Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (The NDA Panel) of EFSA has, on request of the Competent Authority of the Netherlands following an application by Sylvan Bio Europe BV, adopted on 24 January 2013 an opinion on the substantiation of a health claim related to monacolin K in
SYLVAN
BIO red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentration pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 [4].

W dniu 24 stycznia 2013 r. panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii przyjął – na wniosek właściwego organu Niderlandów złożony na wniosek przedsiębiorstwa Sylvan Bio Europe BV – opinię dotyczącą zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K w sfermentowanym czerwonym ryżu
SYLVAN
BIO i utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi, na podstawie art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 [4].

...(NDA); Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to monacolin K in
SYLVAN
BIO red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations pursuant to

...zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K w sfermentowanym czerwonym ryżu
SYLVAN
BIO i utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi, na podstawie art. 13 ust. 5
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to monacolin K in
SYLVAN
BIO red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006.

Panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (NDA); opinia naukowa dotycząca zasadności oświadczenia zdrowotnego dotyczącego monakoliny K w sfermentowanym czerwonym ryżu
SYLVAN
BIO i utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi, na podstawie art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

The price for category AII (white table wine from vine varieties of the
Sylvaner
or Müller-Thurgau type) was set at EUR 82,81 per hectolitre and the one for AIII (white table wine from vine varieties...

Cenę kategorii AII (białe wino stołowe odmian szczepu
Sylvaner
lub Müller-Thurgau) ustalono na poziomie 82,81 EUR za hektolitr, zaś kategorii AIII (białe wino stołowe odmian szczepu Riesling) na...
The price for category AII (white table wine from vine varieties of the
Sylvaner
or Müller-Thurgau type) was set at EUR 82,81 per hectolitre and the one for AIII (white table wine from vine varieties of the Riesling type) at EUR 94,57 per hectolitre.

Cenę kategorii AII (białe wino stołowe odmian szczepu
Sylvaner
lub Müller-Thurgau) ustalono na poziomie 82,81 EUR za hektolitr, zaś kategorii AIII (białe wino stołowe odmian szczepu Riesling) na poziomie 94,57 EUR za hektolitr.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich