Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nadzieja
(Ravutskaya
Nadzieja
Zalauna)

(Reutska
Nadieżda
Załowna)
(Ravutskaya
Nadzieja
Zalauna)

(Reutska
Nadieżda
Załowna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna (Ravutskaya,
Nadzieja
Zalauna)

Rawucka Nadzieja Załauna (Reutska
Nadieżda
Załowna)
Reutskaia, Nadezhda Zalovna (Ravutskaya,
Nadzieja
Zalauna)

Rawucka Nadzieja Załauna (Reutska
Nadieżda
Załowna)

(Ravutskaya,
Nadzieja
Zalauna)

(Reutska
Nadieżda
Załowna)
(Ravutskaya,
Nadzieja
Zalauna)

(Reutska
Nadieżda
Załowna)

(Ravutskaya
Nadzieja
Zalauna)

(Reutska
Nadieżda
Załowna)
(Ravutskaya
Nadzieja
Zalauna)

(Reutska
Nadieżda
Załowna)

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich