Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: xxxx
Rok w formacie
xxxx
.

Year,
xxxx
.
Rok w formacie
xxxx
.

Year,
xxxx
.

Data (dzień/miesiąc/rok) Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX

Date (Day, Month, Year) Reference: [MEMBER STATE CODE (**)].21F.
XXXX
Data (dzień/miesiąc/rok) Numer referencyjny: [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX

Date (Day, Month, Year) Reference: [MEMBER STATE CODE (**)].21F.
XXXX

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].145.
XXXX

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].145.
XXXX
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].145.
XXXX

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].145.
XXXX

Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)
Numer referencyjny : [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Reference: [MEMBER STATE CODE (*)].MG.XXXX (ref. AOC XX.
XXXX
)

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich