Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
...na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący bitertanolu w załączniku do tej decyzji.

...of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning bitertanol in the Annex to that Decision.
W decyzji 2008/934/WE przewidziano niewłączenie bitertanolu i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy skreślić
wiersz
dotyczący bitertanolu w załączniku do tej decyzji.

Decision 2008/934/EC provides for the non-inclusion of bitertanol and the withdrawal of authorisations for plants protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning bitertanol in the Annex to that Decision.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący bitertanolu.

The
line
concerning bitertanol in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący bitertanolu.

The
line
concerning bitertanol in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

wiersz
dotyczący Irlandii otrzymuje brzmienie:

the
row
concerning Ireland is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Irlandii otrzymuje brzmienie:

the
row
concerning Ireland is replaced by the following:

W części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/EWG
wiersz
dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

In Part A of Annex XI to Directive 2003/85/EC, the
entry
for France is replaced by the following:
W części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/EWG
wiersz
dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

In Part A of Annex XI to Directive 2003/85/EC, the
entry
for France is replaced by the following:

wiersz
dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to France is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to France is replaced by the following:

...ustanowionym w załączniku XI część A do dyrektywy 2003/95/WE wykazie laboratoriów należy zastąpić
wiersz
dotyczący Francji.

Therefore, it
is
necessary to replace the
entry
for France in the list of laboratories set out in Part A of Annex XI to Directive 2003/85/EC.
W związku z powyższym w ustanowionym w załączniku XI część A do dyrektywy 2003/95/WE wykazie laboratoriów należy zastąpić
wiersz
dotyczący Francji.

Therefore, it
is
necessary to replace the
entry
for France in the list of laboratories set out in Part A of Annex XI to Directive 2003/85/EC.

w części A załącznika II
wiersz
dotyczący dichlorfosu zastępuje się tekstem z załącznika II do niniejszej dyrektywy.

in Part A of Annex II, the
line
for dichlorvos is replaced by the text in Annex II to this Directive.
w części A załącznika II
wiersz
dotyczący dichlorfosu zastępuje się tekstem z załącznika II do niniejszej dyrektywy.

in Part A of Annex II, the
line
for dichlorvos is replaced by the text in Annex II to this Directive.

...37, załącznik IV, litera d) nowego załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 327/98, druga kolumna,
wiersz
dotyczący Pakistanu:

...in Annex IV, point (d) of the new Annex IX of Regulation (EC) No 327/98, in the second column, the
line
concerning Pakistan:
Na str. 37, załącznik IV, litera d) nowego załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 327/98, druga kolumna,
wiersz
dotyczący Pakistanu:

On page 37, in Annex IV, point (d) of the new Annex IX of Regulation (EC) No 327/98, in the second column, the
line
concerning Pakistan:

w tabeli w punkcie A skreśla się
wiersz
dotyczący skrobi ryżowej,

in the table in part A, the
line
relating to rice starch is deleted;
w tabeli w punkcie A skreśla się
wiersz
dotyczący skrobi ryżowej,

in the table in part A, the
line
relating to rice starch is deleted;

W Załączniku do decyzji 2004/247/WE
wiersz
dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje następujące brzmienie:

In the Annex to Decision 2004/247/EC the
line
concerning the United Kingdom is replaced by the following:
W Załączniku do decyzji 2004/247/WE
wiersz
dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje następujące brzmienie:

In the Annex to Decision 2004/247/EC the
line
concerning the United Kingdom is replaced by the following:

Skreśla się
wiersz
dotyczący bupirymatu w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning bupirimate in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
Skreśla się
wiersz
dotyczący bupirymatu w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning bupirimate in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

wiersz
dotyczący centrum „Maison-Feyne” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Maison-Feyne’ centre is replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Maison-Feyne” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Maison-Feyne’ centre is replaced by the following:

wiersz
dotyczący centrum „Brioude” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Brioude’ centre is replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Brioude” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Brioude’ centre is replaced by the following:

w odniesieniu do departamentu „Puy-de-Dôme-63”
wiersz
dotyczący centrum „Issoire” otrzymuje następujące brzmienie:

in the department ‘Puy-de-Dôme-63’, the
line corresponding
to the ‘Issoire’ centre is replaced by the following:
w odniesieniu do departamentu „Puy-de-Dôme-63”
wiersz
dotyczący centrum „Issoire” otrzymuje następujące brzmienie:

in the department ‘Puy-de-Dôme-63’, the
line corresponding
to the ‘Issoire’ centre is replaced by the following:

w sekcji zatytułowanej „ÖSTERREICH”
wiersz
dotyczący centrum „Ennsdorf” otrzymuje następujące brzmienie:

in the ‘ÖSTERREICH’ section, the
line corresponding
to the ‘Ennsdorf’centre is replaced by the following:
w sekcji zatytułowanej „ÖSTERREICH”
wiersz
dotyczący centrum „Ennsdorf” otrzymuje następujące brzmienie:

in the ‘ÖSTERREICH’ section, the
line corresponding
to the ‘Ennsdorf’centre is replaced by the following:

wiersz
dotyczący centrum „Hodonice” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Hodonice’ centre is replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Hodonice” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Hodonice’ centre is replaced by the following:

wiersz
dotyczący centrum „Marijampole” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Marijampole’ centre is replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Marijampole” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Marijampole’ centre is replaced by the following:

wiersz
dotyczący centrum „Kaposvar” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Kaposvar’ centre is replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Kaposvar” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Kaposvar’ centre is replaced by the following:

wiersz
dotyczący centrum „Encs” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Encs’ centre is replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Encs” otrzymuje następujące brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Encs’ centre is replaced by the following:

wiersz
dotyczący centrum „Brăila” otrzymuje brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Brăila’ centre is to be replaced by the following:
wiersz
dotyczący centrum „Brăila” otrzymuje brzmienie:

the
line corresponding
to the ‘Brăila’ centre is to be replaced by the following:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich