Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
wiersz
dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to Finland is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Finlandii otrzymuje brzmienie:

the
row
relating to Finland is replaced by the following:

wiersz
dotyczący Szwecji otrzymuje brzmienie:

the
line
concerning Sweden is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Szwecji otrzymuje brzmienie:

the
line
concerning Sweden is replaced by the following:

...środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy zatem skreślić
wiersz
dotyczący tau-fluwalinatu w załączniku do tej decyzji.

...of authorisations for plant protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning tau-fluvalinate in the Annex to that Decision.
Decyzja 2008/934/WE przewiduje niewłączenie tau-fluwalinatu i cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję do dnia 31 grudnia 2011 r. Należy zatem skreślić
wiersz
dotyczący tau-fluwalinatu w załączniku do tej decyzji.

Decision 2008/934/EC provides for the non-inclusion of tau-fluvalinate and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance by 31 December 2011. It
is
necessary to delete the
line
concerning tau-fluvalinate in the Annex to that Decision.

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący tau-fluwalinatu.

The
line
concerning tau-fluvalinate in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący tau-fluwalinatu.

The
line
concerning tau-fluvalinate in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999
wiersz
dotyczący E 771 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

In Annex I to Regulation (EC) No 2430/1999 the
line
for E 771 is replaced by the text in Annex I to this Regulation.
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999
wiersz
dotyczący E 771 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

In Annex I to Regulation (EC) No 2430/1999 the
line
for E 771 is replaced by the text in Annex I to this Regulation.

w tabeli „Produkty rolne”
wiersz
dotyczący kodu E02 otrzymuje brzmienie:

In the table ‘Agricultural products’, the
row
for code E02 is replaced by the following:
w tabeli „Produkty rolne”
wiersz
dotyczący kodu E02 otrzymuje brzmienie:

In the table ‘Agricultural products’, the
row
for code E02 is replaced by the following:

wiersz
dotyczący kodu C otrzymuje brzmienie:

the
row corresponding
to code C, is replaced by the following:
wiersz
dotyczący kodu C otrzymuje brzmienie:

the
row corresponding
to code C, is replaced by the following:

wiersz
dotyczący kodu HS „2403 10” otrzymuje brzmienie:

The
row
for HS code ‘2403 10’ is replaced by the following:
wiersz
dotyczący kodu HS „2403 10” otrzymuje brzmienie:

The
row
for HS code ‘2403 10’ is replaced by the following:

wiersz
dotyczący kodu HS „2403 10” otrzymuje brzmienie:

the
row
for HS code ‘2403 10’ is replaced by the following:
wiersz
dotyczący kodu HS „2403 10” otrzymuje brzmienie:

the
row
for HS code ‘2403 10’ is replaced by the following:

wiersz
dotyczący kodu D otrzymuje brzmienie:

the
row corresponding
to code D, is replaced by the following:
wiersz
dotyczący kodu D otrzymuje brzmienie:

the
row corresponding
to code D, is replaced by the following:

wiersz
dotyczący kodu R otrzymuje brzmienie:

the
row corresponding
to code R, is replaced by the following:
wiersz
dotyczący kodu R otrzymuje brzmienie:

the
row corresponding
to code R, is replaced by the following:

W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący hymeksazolu.

The
line
concerning hymexazol in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
W załączniku do decyzji 2008/934/WE skreśla się
wiersz
dotyczący hymeksazolu.

The
line
concerning hymexazol in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

w art. 1 ust. 2
wiersz
dotyczący Bułgarii otrzymuje następujące brzmienie:

In Article 1(2), the
row
concerning Bulgaria shall be replaced by the following:
w art. 1 ust. 2
wiersz
dotyczący Bułgarii otrzymuje następujące brzmienie:

In Article 1(2), the
row
concerning Bulgaria shall be replaced by the following:

wiersz
dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

the
row
for Bulgaria is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

the
row
for Bulgaria is replaced by the following:

wiersz
dotyczący Rumunii otrzymuje brzmienie:

the
row
for Romania is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Rumunii otrzymuje brzmienie:

the
row
for Romania is replaced by the following:

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1121/2009
wiersz
dotyczący Cypru otrzymuje brzmienie:

In Annex VIII to Regulation (EC) No 1121/2009, the
row
concerning Cyprus is replaced by the following:
W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1121/2009
wiersz
dotyczący Cypru otrzymuje brzmienie:

In Annex VIII to Regulation (EC) No 1121/2009, the
row
concerning Cyprus is replaced by the following:

w załączniku XII usuwa się
wiersz
dotyczący Cypru.

in Annex XII the
row
relating to Cyprus
is
deleted.
w załączniku XII usuwa się
wiersz
dotyczący Cypru.

in Annex XII the
row
relating to Cyprus
is
deleted.

Skreśla się
wiersz
dotyczący kletodymu w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning clethodim in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.
Skreśla się
wiersz
dotyczący kletodymu w załączniku do decyzji 2008/934/WE.

The
line
concerning clethodim in the Annex to Decision 2008/934/EC is deleted.

wiersz
dotyczący Polski otrzymuje brzmienie:

The
row
concerning Poland is replaced by the following:
wiersz
dotyczący Polski otrzymuje brzmienie:

The
row
concerning Poland is replaced by the following:

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1121/2009
wiersz
dotyczący Polski otrzymuje brzmienie:

In Annex VIII to Regulation (EC) No 1121/2009, the
row
concerning Poland is replaced by the following:
W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1121/2009
wiersz
dotyczący Polski otrzymuje brzmienie:

In Annex VIII to Regulation (EC) No 1121/2009, the
row
concerning Poland is replaced by the following:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich