Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
...GmbH”, pkt 3 tabela „Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów” skreśla się
wiersz
:

...GmbH’, point 3 ‘Third countries, code numbers and product categories concerned’, the following
row
is deleted:
w pozycji „Austria Bio Garantie GmbH”, pkt 3 tabela „Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów” skreśla się
wiersz
:

Under ‘Austria Bio Garantie GmbH’, point 3 ‘Third countries, code numbers and product categories concerned’, the following
row
is deleted:

...wierszem o nr porządkowym 09.1845 a wierszem o nr porządkowym 09.1847 dodaje się następujący
wiersz
:

Between the row with order number 09.1845 and the row with order number 09.1847, the following
row
is inserted:
pomiędzy wierszem o nr porządkowym 09.1845 a wierszem o nr porządkowym 09.1847 dodaje się następujący
wiersz
:

Between the row with order number 09.1845 and the row with order number 09.1847, the following
row
is inserted:

...zmiany kategorii nie objętych kodami CE i CB (przy każdej zmianie kategorii podać tylko jeden
wiersz
).

...(Article 18) to another for all types of category change not covered by codes CE and CB (only one
line
to be reported per category change).
Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej kategorii (art. 18) do innej dla wszystkich rodzajów zmiany kategorii nie objętych kodami CE i CB (przy każdej zmianie kategorii podać tylko jeden
wiersz
).

Accountancy transfer of a quantity of nuclear material from one category (Article 18) to another for all types of category change not covered by codes CE and CB (only one
line
to be reported per category change).

w odniesieniu do Kanady dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for Canada is inserted:
w odniesieniu do Kanady dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for Canada is inserted:

...odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for United States of America embryo collection teams is added:
w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for United States of America embryo collection teams is added:

w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for United States of America is inserted:
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for United States of America is inserted:

w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for United States of America is added:
w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący
wiersz
:

the following
row
for United States of America is added:

skreśla się następujący
wiersz
:

The following
line
is deleted:
skreśla się następujący
wiersz
:

The following
line
is deleted:

wstawiony zostaje następujący nowy
wiersz
:

the following new
row
is inserted:
wstawiony zostaje następujący nowy
wiersz
:

the following new
row
is inserted:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich