Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wiersz
Ten
wiersz
należy wykreślić, jeśli ustawodawstwo stosowane przez instytucję wypłacającą świadczenie w imieniu innej instytucji nie przewiduje miesięcznej kwoty świadczeń dla bezrobotnych.

Delete this
line
where no monthly amount
is
provided for in respect of unemployment benefits by the legislation applied by the institution providing the benefits on behalf of the other institution.
Ten
wiersz
należy wykreślić, jeśli ustawodawstwo stosowane przez instytucję wypłacającą świadczenie w imieniu innej instytucji nie przewiduje miesięcznej kwoty świadczeń dla bezrobotnych.

Delete this
line
where no monthly amount
is
provided for in respect of unemployment benefits by the legislation applied by the institution providing the benefits on behalf of the other institution.

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

In the Annex to Regulation (EC) No 974/98, the following
line
shall be inserted between the
entries
for Luxembourg and the Netherlands.
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

In the Annex to Regulation (EC) No 974/98, the following
line
shall be inserted between the
entries
for Luxembourg and the Netherlands.

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami dotyczącymi Włoch i Luksemburga:

In the Annex to Regulation (EC) No 974/98, the following
line
shall be inserted between the
entries
for Italy and Luxembourg.
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami dotyczącymi Włoch i Luksemburga:

In the Annex to Regulation (EC) No 974/98, the following
line
shall be inserted between the
entries
for Italy and Luxembourg.

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

In the Annex to Regulation (EC) No 974/98, the following
line
is inserted between the
entries
for Portugal and Finland.
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

In the Annex to Regulation (EC) No 974/98, the following
line
is inserted between the
entries
for Portugal and Finland.

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla franka luksemburskiego i guldena holenderskiego:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following
line
shall be inserted between the conversion rates applicable to the Luxembourg franc and the Dutch guilder:
W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla franka luksemburskiego i guldena holenderskiego:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following
line
shall be inserted between the conversion rates applicable to the Luxembourg franc and the Dutch guilder:

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla lira włoskiego i franka luksemburskiego:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following
line
shall be inserted between the conversion rates applicable to the Italian lira and the Luxembourg franc:
W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla lira włoskiego i franka luksemburskiego:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following
line
shall be inserted between the conversion rates applicable to the Italian lira and the Luxembourg franc:

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla tolara słoweńskiego i marki fińskiej:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following shall be inserted between the conversion rates applicable to the Slovenian tolar and the Finnish mark:
W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla tolara słoweńskiego i marki fińskiej:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following shall be inserted between the conversion rates applicable to the Slovenian tolar and the Finnish mark:

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla marki niemieckiej i drachmy greckiej:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following
line
is inserted between the conversion rates applicable to the German mark and the Greek drachma:
W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następujący
wiersz
między wierszami określającymi kursy wymiany dla marki niemieckiej i drachmy greckiej:

In Article 1 of Regulation (EC) No 2866/98, the following
line
is inserted between the conversion rates applicable to the German mark and the Greek drachma:

Wiersz
»wymogi ogólne« w tabeli 1 i 2

Row
“general requirements” of Tables 1 and 2
Wiersz
»wymogi ogólne« w tabeli 1 i 2

Row
“general requirements” of Tables 1 and 2

Wiersz
»wymogi ogólne« w tabeli 1

Row
“general requirements” of Table 1
Wiersz
»wymogi ogólne« w tabeli 1

Row
“general requirements” of Table 1

W tabeli 1.1, ostatni
wiersz
, zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia „EUH059” otrzymuje brzmienie „H420”.

in Table 1.1, last
row
, the hazard statement ‘EUH059’ is replaced by ‘H420’.
W tabeli 1.1, ostatni
wiersz
, zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia „EUH059” otrzymuje brzmienie „H420”.

in Table 1.1, last
row
, the hazard statement ‘EUH059’ is replaced by ‘H420’.

Wiersz
»etap wprowadzenia« w tabeli 1 i 2

Row
“phase-in period” of Tables 1 and 2
Wiersz
»etap wprowadzenia« w tabeli 1 i 2

Row
“phase-in period” of Tables 1 and 2

Wiersz
»etap wprowadzenia« w tabeli 1 i 2

Row
“phase-in period” of Tables 1 and 2 Performance.
Wiersz
»etap wprowadzenia« w tabeli 1 i 2

Row
“phase-in period” of Tables 1 and 2 Performance.

Wiersz
„etap wprowadzenia” w tabeli 1 załącznika 9A

Row
"phase-in period" of Table 1 of Annex 9A
Wiersz
„etap wprowadzenia” w tabeli 1 załącznika 9A

Row
"phase-in period" of Table 1 of Annex 9A

Wiersz
»etap wprowadzenia« w tabeli 1

Row
“phase-in period” of Table 1
Wiersz
»etap wprowadzenia« w tabeli 1

Row
“phase-in period” of Table 1

Wiersz
„etap wprowadzenia” w tabelach 1 i 2 załącznika 9A

Row
"phase-in period" of Tables 1 and 2 of Annex 9A
Wiersz
„etap wprowadzenia” w tabelach 1 i 2 załącznika 9A

Row
"phase-in period" of Tables 1 and 2 of Annex 9A

Załącznik 9B dodatek 4 pozycja 4 pkt 1.1, tabela,
wiersz
„Informacje dotyczące badania” zdanie „Paliwo wykorzystane do badania” otrzymuje brzmienie „Paliwo referencyjne”.

Annex 9B, Appendix 4, item 4, paragraph 1.1, the table,
line
‘Test information’, amend ‘Testing fuel’ to read ‘Reference fuel’.
Załącznik 9B dodatek 4 pozycja 4 pkt 1.1, tabela,
wiersz
„Informacje dotyczące badania” zdanie „Paliwo wykorzystane do badania” otrzymuje brzmienie „Paliwo referencyjne”.

Annex 9B, Appendix 4, item 4, paragraph 1.1, the table,
line
‘Test information’, amend ‘Testing fuel’ to read ‘Reference fuel’.

w pkt 6 dodaje się
wiersz
piąty w brzmieniu:

In point 6, the following fifth
row
is inserted:
w pkt 6 dodaje się
wiersz
piąty w brzmieniu:

In point 6, the following fifth
row
is inserted:

wiersz
„RYSUNKI: 1–9” otrzymuje brzmienie:

the
line
‘FIGURES: (1 to 9)’ is replaced by the following:
wiersz
„RYSUNKI: 1–9” otrzymuje brzmienie:

the
line
‘FIGURES: (1 to 9)’ is replaced by the following:

wiersz
drugi w tabeli otrzymuje brzmienie:

The second
line
in the table is replaced by the following:
wiersz
drugi w tabeli otrzymuje brzmienie:

The second
line
in the table is replaced by the following:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich