Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: uwydatnia��
...deklaracji Thierry`ego Bretona złożonej przed senacką komisją ds. finansów.rentowność operacji: BT
uwydatnia
, że okres obliczania zwrotu inwestycji rozpoczyna się najwcześniej z dniem 12 lipca...

This situation was reflected by the statement by Thierry Breton before the Senate finance committee.Return on the transaction: Bouygues Telecom indicates that the period for calculating the return on...
BT zaznacza, że ta sytuacja znalazła swe odbicie w deklaracji Thierry`ego Bretona złożonej przed senacką komisją ds. finansów.rentowność operacji: BT
uwydatnia
, że okres obliczania zwrotu inwestycji rozpoczyna się najwcześniej z dniem 12 lipca 2002 r., datą pierwszej deklaracji państwa, która prawnie zobowiązała je wobec FT, jak i wobec jej wierzycieli, a kończy się najpóźniej w dniach 4 i 5 grudnia 2002 r., kiedy publicznie ogłoszono plan Ambition 2005 i otwarto linię kredytową w wysokości 9 miliardów euro.

This situation was reflected by the statement by Thierry Breton before the Senate finance committee.Return on the transaction: Bouygues Telecom indicates that the period for calculating the return on the investment begins at the earliest on 12 July 2002, the date of the first declaration by the State having the effect of binding it legally vis-à-vis France Télécom and its creditors, and ends at the latest on 4 and 5 December 2002, the dates on which the Ambition 2005 plan was made public and the EUR 9 billion credit line was opened.

...iż wszelkie korzyści uwzględnione są w ostatecznej deklaracji podatkowej, co w dalszym stopniu
uwydatnia
prawidłowość podejścia stosowanego przez Komisję.

The Commission adds that the final settlement of the 2011 tax return during the IP makes any benefit claimed on the return final, further underlying the correctness of its approach.
Komisja dodaje, że ostateczne rozliczenie deklaracji podatkowej za 2011 r. w OD powoduje, iż wszelkie korzyści uwzględnione są w ostatecznej deklaracji podatkowej, co w dalszym stopniu
uwydatnia
prawidłowość podejścia stosowanego przez Komisję.

The Commission adds that the final settlement of the 2011 tax return during the IP makes any benefit claimed on the return final, further underlying the correctness of its approach.

Uwydatnia
to dodatkowo fakt, że średnia wielkość finansowania (na wszystkich etapach inwestycji) stale rośnie i w 2003 r. osiągnęła 4,3 miliona GBP (6 milionów EUR).

This is further
highlighted
by the fact that the average financing (across all stages of investment) is steadily moving upwards and has reached GBP 4.3 million (EUR 6 million) in 2003.
Uwydatnia
to dodatkowo fakt, że średnia wielkość finansowania (na wszystkich etapach inwestycji) stale rośnie i w 2003 r. osiągnęła 4,3 miliona GBP (6 milionów EUR).

This is further
highlighted
by the fact that the average financing (across all stages of investment) is steadily moving upwards and has reached GBP 4.3 million (EUR 6 million) in 2003.

Sprawozdanie, o którym mowy w ust. 1,
uwydatnia
również, w jaki sposób Rok Europejski trwale wpłynął na propagowanie aktywności osób starszych w Unii.

The report referred to in paragraph 1 shall also
highlight
how the European Year has produced lasting effects for the promotion of active ageing across the Union.
Sprawozdanie, o którym mowy w ust. 1,
uwydatnia
również, w jaki sposób Rok Europejski trwale wpłynął na propagowanie aktywności osób starszych w Unii.

The report referred to in paragraph 1 shall also
highlight
how the European Year has produced lasting effects for the promotion of active ageing across the Union.

...talerza widać przesunięty cień w kolorze zielonym, który w połączeniu z pozostałymi kolorami
uwydatnia
włoskie barwy produktu.

Under the plate there is an offset green shadow, which, in combination with the other colours,
emphasizes
the Italian colours of the product.
Poniżej talerza widać przesunięty cień w kolorze zielonym, który w połączeniu z pozostałymi kolorami
uwydatnia
włoskie barwy produktu.

Under the plate there is an offset green shadow, which, in combination with the other colours,
emphasizes
the Italian colours of the product.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich