Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: styl
...systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast;
styl
życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie ni

...and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development;
lifestyles
, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities is
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast;
styl
życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji.

Major trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development;
lifestyles
, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind.

Ponosi się odpowiedzialność z mocy prawa za szkody spowodowane przez tych, których
styl
życia regulujemy lub których działalność organizujemy lub kontrolujemy we własnym interesie. […]”

A person shall be liable automatically for the damage caused by those whose
way
of life he regulates, or whose activity he organises, directs or controls in his own interest …’
Ponosi się odpowiedzialność z mocy prawa za szkody spowodowane przez tych, których
styl
życia regulujemy lub których działalność organizujemy lub kontrolujemy we własnym interesie. […]”

A person shall be liable automatically for the damage caused by those whose
way
of life he regulates, or whose activity he organises, directs or controls in his own interest …’

Badania obejmą czynniki środowiskowe, behawioralne (w tym
styl
życia), psychologiczne, organizacyjne, kulturowe, społeczno-ekonomiczne, biologiczne i genetyczne w ich najszerszym ujęciu.

Environmental, behavioural (including life-style), psychological, organisational, cultural, socio-economic, biological and genetic factors, in their broadest senses, will be studied.
Badania obejmą czynniki środowiskowe, behawioralne (w tym
styl
życia), psychologiczne, organizacyjne, kulturowe, społeczno-ekonomiczne, biologiczne i genetyczne w ich najszerszym ujęciu.

Environmental, behavioural (including life-style), psychological, organisational, cultural, socio-economic, biological and genetic factors, in their broadest senses, will be studied.

...promowanie zdrowia poprzez zwalczanie czynników wpływających na środowisko, uzależnienie i
styl
życia.

Actions will further include the promotion of health by tackling environmental, addiction and
lifestyle determinants
.
Ponadto działania te obejmowałyby promowanie zdrowia poprzez zwalczanie czynników wpływających na środowisko, uzależnienie i
styl
życia.

Actions will further include the promotion of health by tackling environmental, addiction and
lifestyle determinants
.

...otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni
styl
życia.

Social competence is linked to personal and social well-being which requires
an
understanding of how individuals can ensure optimum physical and mental health, including as a resource for oneself and...
Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymaga świadomości, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni
styl
życia.

Social competence is linked to personal and social well-being which requires
an
understanding of how individuals can ensure optimum physical and mental health, including as a resource for oneself and one's family and one's immediate social environment, and knowledge of how a
healthy lifestyle
can contribute to this.

...jest stosowane w tłumaczeniu, nazwie towarzyszą określenia takie jak „rodzaj”, „typ”, „
styl
”, „imitacja”, „metoda” lub inne podobne określenia.

...in question is used in translation, the name is accompanied by terms such as ‘kind’, ‘type’, ‘
style
’, ‘imitation’, ‘method’ or other expressions of the sort.
Dotyczy to nawet sytuacji, gdy podawane jest prawdziwe pochodzenie geograficzne towaru, dane oznaczenie geograficzne jest stosowane w tłumaczeniu, nazwie towarzyszą określenia takie jak „rodzaj”, „typ”, „
styl
”, „imitacja”, „metoda” lub inne podobne określenia.

This shall apply even where the true geographical origin of the good is indicated, the geographical indication in question is used in translation, the name is accompanied by terms such as ‘kind’, ‘type’, ‘
style
’, ‘imitation’, ‘method’ or other expressions of the sort.

...jest stosowane w tłumaczeniu, nazwie towarzyszą określenia takie jak „rodzaj”, „typ”, „
styl
”, „imitacja”, „metoda” lub inne podobne określenia.

...in question is used in translation, the name is accompanied by terms such as ‘kind’, ‘type’, ‘
style
’, ‘imitation’, ‘method’ or other expressions of the sort.
Dotyczy to nawet sytuacji, gdy podawane jest prawdziwe pochodzenie geograficzne towaru, dane oznaczenie geograficzne jest stosowane w tłumaczeniu, nazwie towarzyszą określenia takie jak „rodzaj”, „typ”, „
styl
”, „imitacja”, „metoda” lub inne podobne określenia.

This shall apply even where the true geographical origin of the good is indicated, the geographical indication in question is used in translation, the name is accompanied by terms such as ‘kind’, ‘type’, ‘
style
’, ‘imitation’, ‘method’ or other expressions of the sort.

Nota wyjaśniająca ma wygląd i
styl
zwykłego pisma.

The explanatory note shall have the look and
feel
of
an
ordinary letter.
Nota wyjaśniająca ma wygląd i
styl
zwykłego pisma.

The explanatory note shall have the look and
feel
of
an
ordinary letter.

Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.
Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.

Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.
Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.

Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.
Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.

Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.
Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.

Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.
Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.

Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.
Taki wykaz kodów może mieć formę i
styl
zwykłego pisma.

This code list can have the
look
and
feel
of
an
ordinary letter.

Nota wyjaśniająca ma wygląd i
styl
zwykłego pisma.

The explanatory note shall have the look and
feel
of
an
ordinary letter.
Nota wyjaśniająca ma wygląd i
styl
zwykłego pisma.

The explanatory note shall have the look and
feel
of
an
ordinary letter.

Nota wyjaśniająca ma wygląd i
styl
zwykłego listu.

The explanatory note shall have the look and
feel
of
an
ordinary letter.
Nota wyjaśniająca ma wygląd i
styl
zwykłego listu.

The explanatory note shall have the look and
feel
of
an
ordinary letter.

Pole 19: Artysta, okres, pracownia lub
styl
: podać imię i nazwisko artysty, jeżeli jest znane i udokumentowane.

Box 19: Artist, period, workshop and/or
style
: Give the artist’s name if known and recorded.
Pole 19: Artysta, okres, pracownia lub
styl
: podać imię i nazwisko artysty, jeżeli jest znane i udokumentowane.

Box 19: Artist, period, workshop and/or
style
: Give the artist’s name if known and recorded.

...wielkość czynszu może mieć również wpływ rodzaj budynku (dom wolnostojący, bliźniak, mieszkanie),
styl
architektoniczny, wiek budynku lub liczba lokali mieszkalnych.

The type of the building (detached, semi-detached house, flat), the architecture, the age, or the number of dwellings in a building may also affect the rental.
Ponadto na wielkość czynszu może mieć również wpływ rodzaj budynku (dom wolnostojący, bliźniak, mieszkanie),
styl
architektoniczny, wiek budynku lub liczba lokali mieszkalnych.

The type of the building (detached, semi-detached house, flat), the architecture, the age, or the number of dwellings in a building may also affect the rental.

...powiedzonek, przysłów oraz tradycyjnych przysmaków. Produkcja cebuli miała również wpływ na
styl
architektoniczny domów, które musiały mieć sterczące dachy do jej suszenia.

The various stages in production and the method of producing the onions are reflected locally in a wealth of practices, customs, sayings, adages and traditional foods which have evolved and survived,...
W związku z metodą produkcji i jej etapami pojawiło się wiele nadal istniejących zwyczajów, powiedzonek, przysłów oraz tradycyjnych przysmaków. Produkcja cebuli miała również wpływ na
styl
architektoniczny domów, które musiały mieć sterczące dachy do jej suszenia.

The various stages in production and the method of producing the onions are reflected locally in a wealth of practices, customs, sayings, adages and traditional foods which have evolved and survived, as well as in the architectural features of houses, which had to have projecting roofs for the drying of onions.

...protokołu SOAP w wersji 1.1 poprzez protokół HTTP w wersji 1.1 (zdalne wywoływanie procedury (RPC)
styl
kodowany).

...1.1 over the hypertext transfer protocol (HTTP) version 1.1 (remote procedure call (RPC) encoded
style
).
wszystkie procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji i rachunków są przeprowadzane przez wymianę danych zapisanych w języku EML przy użyciu protokołu SOAP w wersji 1.1 poprzez protokół HTTP w wersji 1.1 (zdalne wywoływanie procedury (RPC)
styl
kodowany).

all processes concerning allowances, verified emissions and accounts shall be completed by the exchange of data written in extensible markup language (XML) using the simple object access protocol (SOAP) version 1.1 over the hypertext transfer protocol (HTTP) version 1.1 (remote procedure call (RPC) encoded
style
).

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich