Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: smak
Tylko jako wzmacniacz
smaku
, tylko w grupach tłuszczów B i C z załącznika XV do rozporządzenia 1234/2007

only as
flavour
enhancer, only in the fat groups B & C in Annex XV to Regulation (EC) No 1234/2007
Tylko jako wzmacniacz
smaku
, tylko w grupach tłuszczów B i C z załącznika XV do rozporządzenia 1234/2007

only as
flavour
enhancer, only in the fat groups B & C in Annex XV to Regulation (EC) No 1234/2007

Nie ma wpływu na zapach i
smak
produktów i jest używany do konserwacji.

It has no effect on the odour or
flavour
of products it is used to preserve.
Nie ma wpływu na zapach i
smak
produktów i jest używany do konserwacji.

It has no effect on the odour or
flavour
of products it is used to preserve.

Ponadto skład solanki, który zasadniczo może zmienić
smak
produktu, również jest dokładnie taki sam dla oliwek w całości i dla oliwek drylowanych.

Furthermore, the composition of the brine, which can generally change a product’s
taste
, is also exactly the same for the whole olives and the pitted ones.
Ponadto skład solanki, który zasadniczo może zmienić
smak
produktu, również jest dokładnie taki sam dla oliwek w całości i dla oliwek drylowanych.

Furthermore, the composition of the brine, which can generally change a product’s
taste
, is also exactly the same for the whole olives and the pitted ones.

...typ stosowanej osłony, jak również wielkość sztuk mięsa i substancji tłuszczowej, waga, forma oraz
smak
produktów końcowych.

...curing, the type of casing used, the size of the meat and fat pieces, or the dimension, shape and
taste
of the finished products.
Według specyfikacji złożonej Komisji oraz dodatkowych informacji dostarczonych przez delegację portugalską produkty znacznie się różnią pod wieloma względami: kawałki wykorzystanego mięsa, przyprawy, typ i czas trwania suszenia, typ stosowanej osłony, jak również wielkość sztuk mięsa i substancji tłuszczowej, waga, forma oraz
smak
produktów końcowych.

According to the specifications deposited with the Commission and the additional information provided by the Portuguese delegation, the products demonstrate noteworthy differences in the meat pieces used, the seasoning, the type and duration of curing, the type of casing used, the size of the meat and fat pieces, or the dimension, shape and
taste
of the finished products.

Tłuste mięso wpływa też w dużym stopniu na
smak
produktu, który jest wzmocniony pikantnymi nutami pochodzącymi z określonych przypraw charakterystycznych dla „Nürnberger Bratwürste”/„Nürnberger...

The fatty meat is also largely responsible for the
flavour
, which is enhanced by the spicy nuances provided by the specific spices characteristic of ‘Nürnberger Bratwürste’/‘Nürnberger...
Tłuste mięso wpływa też w dużym stopniu na
smak
produktu, który jest wzmocniony pikantnymi nutami pochodzącymi z określonych przypraw charakterystycznych dla „Nürnberger Bratwürste”/„Nürnberger Rostbratwürste”.

The fatty meat is also largely responsible for the
flavour
, which is enhanced by the spicy nuances provided by the specific spices characteristic of ‘Nürnberger Bratwürste’/‘Nürnberger Rostbratwürste’.

...nie ma wpływu na walory smakowe, a smak kwestionowanego produktu odpowiadał myszom bardziej niż
smak
produktu Sorkil Avoine Speciale, natomiast oba produkty miały podobne walory smakowe jeśli chod

As requested by the guidance document, bait choice tests also demonstrated that palatability was not affected by the bait formulation and that the contested product was more palatable for mice and...
Zgodnie z wymogami wytycznych badania wyboru przynęty wykazały również, że postać przynęty nie ma wpływu na walory smakowe, a smak kwestionowanego produktu odpowiadał myszom bardziej niż
smak
produktu Sorkil Avoine Speciale, natomiast oba produkty miały podobne walory smakowe jeśli chodzi o szczury.

As requested by the guidance document, bait choice tests also demonstrated that palatability was not affected by the bait formulation and that the contested product was more palatable for mice and equally palatable for rats than the product Sorkil Avoine Speciale.

Obecność cebuli przyczynia się do szczególnego
smaku
produktu, gdyż obróbka termiczna uwalnia jej owocowy bukiet, doskonale współgrający ze smakiem mięsa.

The presence of onions contributes to the product’s particular
taste
, because during cooking, the fruity
taste
of the onions comes to the fore and complements the meaty taste perfectly.
Obecność cebuli przyczynia się do szczególnego
smaku
produktu, gdyż obróbka termiczna uwalnia jej owocowy bukiet, doskonale współgrający ze smakiem mięsa.

The presence of onions contributes to the product’s particular
taste
, because during cooking, the fruity
taste
of the onions comes to the fore and complements the meaty taste perfectly.

Zmniejsza lub tłumi podstawowy zapach lub
smak
produktu.

Reduces or inhibits the basic odour or
taste
of the product.
Zmniejsza lub tłumi podstawowy zapach lub
smak
produktu.

Reduces or inhibits the basic odour or
taste
of the product.

Pasteryzacja zmienia jednak i pogarsza naturalny owocowy aromat i
smak
produktu.

However, pasteurisation alters and degrades the natural fruit aromas and
flavours
of the product.
Pasteryzacja zmienia jednak i pogarsza naturalny owocowy aromat i
smak
produktu.

However, pasteurisation alters and degrades the natural fruit aromas and
flavours
of the product.

słodki smak (minimalnie 11° Briksa), głęboki zapach i
smak
, bogaty i charakterystyczny aromat.

sweet flavour (11° Brix minimum), well-developed fragrances and
tastes
, sustained and characteristic aromas.
słodki smak (minimalnie 11° Briksa), głęboki zapach i
smak
, bogaty i charakterystyczny aromat.

sweet flavour (11° Brix minimum), well-developed fragrances and
tastes
, sustained and characteristic aromas.

W oparciu o cechy fizyczne różnych gatunków łososia (wielkość, kształt,
smak
, itp.), proces produkcji oraz zastępowalność wszystkich rodzajów łososia hodowlanego z punktu widzenia konsumenta, uważa...

Based on the physical characteristics of different species of salmon (size, shape,
taste
etc), the production process, and the substitutability of all types of farmed salmon from the perspective of...
W oparciu o cechy fizyczne różnych gatunków łososia (wielkość, kształt,
smak
, itp.), proces produkcji oraz zastępowalność wszystkich rodzajów łososia hodowlanego z punktu widzenia konsumenta, uważa się wszystkie rodzaje łososia hodowlanego za jeden produkt.

Based on the physical characteristics of different species of salmon (size, shape,
taste
etc), the production process, and the substitutability of all types of farmed salmon from the perspective of the consumer, it is considered that all farmed salmon is a single product.

W oparciu o cechy fizyczne różnych gatunków łososia (wielkość, kształt,
smak
, itp.), proces produkcji oraz zastępowalność wszystkich rodzajów łososia hodowlanego z punktu widzenia konsumenta, uważa...

Based on the physical characteristics of different species of salmon (size, shape,
taste
etc.), the production process, and the substitutability of all types of farmed salmon from the perspective of...
W oparciu o cechy fizyczne różnych gatunków łososia (wielkość, kształt,
smak
, itp.), proces produkcji oraz zastępowalność wszystkich rodzajów łososia hodowlanego z punktu widzenia konsumenta, uważa się wszystkie rodzaje łososia hodowlanego za jeden produkt.

Based on the physical characteristics of different species of salmon (size, shape,
taste
etc.), the production process, and the substitutability of all types of farmed salmon from the perspective of the consumer, it is considered that all farmed salmon is a single product.

...aromatyczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b), d) i h) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, jednak
smak
wymienionych przypraw musi być dominujący.”;

Other flavourings, flavouring substances and/or flavouring preparations as defined in Article 3(2)(b), (d) and (h) of Regulation (EC) No 1334/2008 may also be used, but the flavour of the specified...
Można zastosować również inne środki aromatyzujące, substancje aromatyczne lub preparaty aromatyczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b), d) i h) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, jednak
smak
wymienionych przypraw musi być dominujący.”;

Other flavourings, flavouring substances and/or flavouring preparations as defined in Article 3(2)(b), (d) and (h) of Regulation (EC) No 1334/2008 may also be used, but the flavour of the specified spices must be predominant.’;

W tym pikle, dodatki zaostrzające
smak
, chutney i picalilli; z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów

including pickles, relishes, chutney and piccalilli; excluding tomato-based sauces
W tym pikle, dodatki zaostrzające
smak
, chutney i picalilli; z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów

including pickles, relishes, chutney and piccalilli; excluding tomato-based sauces

W tym ogórki konserwowe, dodatki zaostrzające
smak
, chutney i picalilli; z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów

including pickles,
relishes
, chutney and piccalilli; excluding tomato-based sauces
W tym ogórki konserwowe, dodatki zaostrzające
smak
, chutney i picalilli; z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów

including pickles,
relishes
, chutney and piccalilli; excluding tomato-based sauces

...określeniem takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” itp.;

...or accompanied by an expression such as "style", "type", "method", "as produced in", "imitation", "
flavour
", "like" or similar;
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, naśladowaniem lub przywołaniem [1], nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu jest podane, lub przed umieszczeniem chronionej nazwy w tłumaczeniu, w formie transkrybowanej lub transliterowanej, w tym z towarzyszącym jej określeniem takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” itp.;

any misuse, imitation or evocation [1], even if the true origin of the product is indicated or if the protected name is translated, transcribed, transliterated, or accompanied by an expression such as "style", "type", "method", "as produced in", "imitation", "
flavour
", "like" or similar;

...określeniem takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak wytworzone w”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” i tym podobne;

...or accompanied by an expression such as ‘style’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘
flavour
’, ‘like’ or similar;
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane, lub przed umieszczeniem chronionej nazwy w tłumaczeniu, w formie transkrybowanej lub transliterowanej, w tym z towarzyszącym jej określeniem takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak wytworzone w”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” i tym podobne;

any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated, transcribed or transliterated or accompanied by an expression such as ‘style’, ‘type’, ‘method’, ‘as produced in’, ‘imitation’, ‘
flavour
’, ‘like’ or similar;

Stosowanie kawałków drewna dębowego w produkcji wina nadaje mu
smak
podobny do smaku wina dojrzewającego w kadzi dębowej.

The use of pieces of oak wood in winemaking gives the product a woody
flavour
similar to that of wines produced in oak casks.
Stosowanie kawałków drewna dębowego w produkcji wina nadaje mu
smak
podobny do smaku wina dojrzewającego w kadzi dębowej.

The use of pieces of oak wood in winemaking gives the product a woody
flavour
similar to that of wines produced in oak casks.

...określeniem takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” lub podobne;

...or accompanied by an expression such as "style", "type", "method", "as produced in", "imitation", "
flavour
", "like" or similar;
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, naśladowaniem lub przywołaniem, nawet jeśli podano prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi lub jeżeli podano chronioną nazwę w tłumaczeniu, w formie transkrybowanej lub transliterowanej, w tym z towarzyszącym jej określeniem takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” lub podobne;

any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated, transcripted or transliterated or accompanied by an expression such as "style", "type", "method", "as produced in", "imitation", "
flavour
", "like" or similar;

...określenia zwrotami takimi jak: „w stylu”, „typu”, „według metody”, „na sposób”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” lub podobnymi;

...is accompanied by an expression such as "style", "type", "method", "as produced in", "imitation", "
flavour
", "like" or similar;
wszelkim niewłaściwym stosowaniem, w tym w przypadku uzupełnienia chronionego określenia zwrotami takimi jak: „w stylu”, „typu”, „według metody”, „na sposób”, „imitacja”, „o
smaku
”, „podobne do” lub podobnymi;

any misuse of the protected term, including where it is accompanied by an expression such as "style", "type", "method", "as produced in", "imitation", "
flavour
", "like" or similar;

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich