Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: pościel
artykułów, w których pióra lub puch stanowią tylko wypełnienie lub wyściółkę (na przykład
pościel
objęta pozycją 9404);

articles in which feathers or down constitute only filling or padding (for example,
bedding
of heading 9404);
artykułów, w których pióra lub puch stanowią tylko wypełnienie lub wyściółkę (na przykład
pościel
objęta pozycją 9404);

articles in which feathers or down constitute only filling or padding (for example,
bedding
of heading 9404);

W razie uczulenia na kurz domowy zawsze pierz
pościel
w temperaturze 60 °C.

If you are allergic to house dust, always wash
bedding
at 60 °C.
W razie uczulenia na kurz domowy zawsze pierz
pościel
w temperaturze 60 °C.

If you are allergic to house dust, always wash
bedding
at 60 °C.

...2001/95/WE, należy przyjąć, że materace łóżeczkowe, osłony na łóżeczko, łóżeczka podwieszane,
pościel
dziecięca oraz śpiworki dziecięce produkowane zgodnie z takimi normami spełniają, w odniesie

...laid down in Article 4(2) of Directive 2001/95/EC, cot mattresses, cot bumpers, suspended baby
beds
, children’s
duvets
and children’s sleep bags manufactured in compliance with such standards sho
Po udostępnieniu stosownych norm i pod warunkiem że Komisja Europejska postanowi opublikować odniesienie do nich w Dzienniku Urzędowym, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE, należy przyjąć, że materace łóżeczkowe, osłony na łóżeczko, łóżeczka podwieszane,
pościel
dziecięca oraz śpiworki dziecięce produkowane zgodnie z takimi normami spełniają, w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa objętych tymi normami, ogólne wymogi bezpieczeństwa określone w dyrektywie 2001/95/WE.

Once the relevant standards are available, and provided that the Commission decides to publish their reference in the Official Journal, according to the procedure laid down in Article 4(2) of Directive 2001/95/EC, cot mattresses, cot bumpers, suspended baby
beds
, children’s
duvets
and children’s sleep bags manufactured in compliance with such standards should be presumed to comply with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC, as far as the safety requirements covered by the standards are concerned.

Były to: materace łóżeczkowe, osłony na łóżeczko, łóżeczka podwieszane,
pościel
dziecięca oraz śpiworki dziecięce.

These are cot mattresses, cot bumpers, suspended baby
beds
, children’s
duvets
and children’s sleep bags.
Były to: materace łóżeczkowe, osłony na łóżeczko, łóżeczka podwieszane,
pościel
dziecięca oraz śpiworki dziecięce.

These are cot mattresses, cot bumpers, suspended baby
beds
, children’s
duvets
and children’s sleep bags.

pościel
dziecięca” oznacza poszwę z materiału zawierającą miękkie wypełnienie, stosowaną do poprawy wygody podczas snu i zapobiegania hipotermii;

duvet
for children’ means a fabric bag containing a soft filling for use in the cot to increase comfort when sleeping and prevent hypothermia,
pościel
dziecięca” oznacza poszwę z materiału zawierającą miękkie wypełnienie, stosowaną do poprawy wygody podczas snu i zapobiegania hipotermii;

duvet
for children’ means a fabric bag containing a soft filling for use in the cot to increase comfort when sleeping and prevent hypothermia,

Pościel
dziecięca nie może zawierać małych części, które dziecko mogłoby odczepić i które mogłyby utkwić w gardle lub krtani dziecka.

Duvets
for children shall not contain small parts which can be detached by the child and can remain stuck in the pharynx or at the back of the oral cavity.
Pościel
dziecięca nie może zawierać małych części, które dziecko mogłoby odczepić i które mogłyby utkwić w gardle lub krtani dziecka.

Duvets
for children shall not contain small parts which can be detached by the child and can remain stuck in the pharynx or at the back of the oral cavity.

Pościel
dziecięca nie może zawierać naklejek z tworzyw sztucznych, które dziecko mogłoby oderwać, ani innych nieprzepuszczalnych pokryć, które mogłyby zakryć usta i nos.

Duvets
for children shall not comprise plastic decals which could be detached by the child and other impermeable coverings which can cover both the mouth and the nose.
Pościel
dziecięca nie może zawierać naklejek z tworzyw sztucznych, które dziecko mogłoby oderwać, ani innych nieprzepuszczalnych pokryć, które mogłyby zakryć usta i nos.

Duvets
for children shall not comprise plastic decals which could be detached by the child and other impermeable coverings which can cover both the mouth and the nose.

Pościel
dziecięca nie może zawierać linek ani pętli, w które mogłaby zaplątać się szyja dziecka.

Duvets
for children shall not comprise cords or loops that could entangle the child’s neck.
Pościel
dziecięca nie może zawierać linek ani pętli, w które mogłaby zaplątać się szyja dziecka.

Duvets
for children shall not comprise cords or loops that could entangle the child’s neck.

Pościel
dziecięca nie może zawierać luźnych lub małych części, które dziecko mogłoby odczepić, włożyć do ust i połknąć.

Duvets
for children shall not contain separate or small parts which can be detached by the child, fit completely into a child’s mouth and swallowed.
Pościel
dziecięca nie może zawierać luźnych lub małych części, które dziecko mogłoby odczepić, włożyć do ust i połknąć.

Duvets
for children shall not contain separate or small parts which can be detached by the child, fit completely into a child’s mouth and swallowed.

Pościel
dziecięca nie może stwarzać ryzyka związanego z łatwopalnością w otoczeniu dziecka.

Children’s
duvets
shall not pose flammability risks in the child’s environment.
Pościel
dziecięca nie może stwarzać ryzyka związanego z łatwopalnością w otoczeniu dziecka.

Children’s
duvets
shall not pose flammability risks in the child’s environment.

Pościel
dziecięca nie może stwarzać ryzyka mikrobiologicznego wynikającego z niewystarczającej higieny materiału pochodzenia zwierzęcego.

Children’s
duvets
shall not pose microbiological hazards from insufficient hygiene from material of animal origin.
Pościel
dziecięca nie może stwarzać ryzyka mikrobiologicznego wynikającego z niewystarczającej higieny materiału pochodzenia zwierzęcego.

Children’s
duvets
shall not pose microbiological hazards from insufficient hygiene from material of animal origin.

Jeżeli osłony na łóżeczko, materace oraz
pościel
dziecięca nie są bezpieczne lub są dostarczane bez niezbędnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, mogą zwiększyć częstość występowania zespołu...

Cot bumpers, mattresses, and children’s
duvets
, if unsafe or supplied without essential safety warnings, may increase the incidence of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) due to the risk of...
Jeżeli osłony na łóżeczko, materace oraz
pościel
dziecięca nie są bezpieczne lub są dostarczane bez niezbędnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, mogą zwiększyć częstość występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS) ze względu na ryzyko przegrzania i asfiksji [7].

Cot bumpers, mattresses, and children’s
duvets
, if unsafe or supplied without essential safety warnings, may increase the incidence of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) due to the risk of overheating and asphyxia [7].

Pościel
dziecięca musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby umożliwić jej łatwe i dokładne czyszczenie oraz aby uniknąć ryzyka infekcji lub zakażenia.

Duvets
for children shall be designed and manufactured in such a way as to be easily and thoroughly cleaned to avoid the risk of infection or contamination.
Pościel
dziecięca musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby umożliwić jej łatwe i dokładne czyszczenie oraz aby uniknąć ryzyka infekcji lub zakażenia.

Duvets
for children shall be designed and manufactured in such a way as to be easily and thoroughly cleaned to avoid the risk of infection or contamination.

Pościel
dziecięca musi spełniać wymogi prawodawstwa UE.

Duvets
for children shall comply with EU legislation.
Pościel
dziecięca musi spełniać wymogi prawodawstwa UE.

Duvets
for children shall comply with EU legislation.

...specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel
, ubrania jednorazowe, pieluchy)

...not subject to special requirements in order to prevent infection (e.g. dressings, plaster casts,
linen
, disposable clothing, diapers)
odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel
, ubrania jednorazowe, pieluchy)

wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in order to prevent infection (e.g. dressings, plaster casts,
linen
, disposable clothing, diapers)

Instytucje, takie jak szpitale: bielizna pościelowa,
pościel
, prześcieradła z gumką, ubrania pacjentów, fartuchy lekarzy itp.

Institutions as hospitals: bed-linen,
bedclothes
, contour sheets, patient clothing, doctor’s coat or coatdress, etc.
Instytucje, takie jak szpitale: bielizna pościelowa,
pościel
, prześcieradła z gumką, ubrania pacjentów, fartuchy lekarzy itp.

Institutions as hospitals: bed-linen,
bedclothes
, contour sheets, patient clothing, doctor’s coat or coatdress, etc.

Dziecko musi być w stanie oddychać i mieć wystarczający dopływ powietrza, kiedy
pościel
zakryje mu twarz podczas snu.

The baby shall be able to breathe and get sufficient airflow when the
duvet
covers his/her face while sleeping.
Dziecko musi być w stanie oddychać i mieć wystarczający dopływ powietrza, kiedy
pościel
zakryje mu twarz podczas snu.

The baby shall be able to breathe and get sufficient airflow when the
duvet
covers his/her face while sleeping.

...częstość przewracania się dziecka na brzuch i zapobiegają zakrywaniu twarzy i głowy przez
pościel
podczas snu.

...against SIDS [8], since they reduce the incidence of turning to a prone position and prevent
bedding
from
coming
up over the face and the head during sleep.
W tym samym czasie badania wykazały, że śpiworki dziecięce mogą chronić przed SIDS [8], ponieważ zmniejszają częstość przewracania się dziecka na brzuch i zapobiegają zakrywaniu twarzy i głowy przez
pościel
podczas snu.

At the same time, research has found that children’s sleep bags may have a protective effect against SIDS [8], since they reduce the incidence of turning to a prone position and prevent
bedding
from
coming
up over the face and the head during sleep.

Należy również podać informacje dotyczące wielkości łóżeczka, w którym
pościel
ma być używana.

Information concerning the size of the cot in which the
duvet
is to be used shall also be provided.
Należy również podać informacje dotyczące wielkości łóżeczka, w którym
pościel
ma być używana.

Information concerning the size of the cot in which the
duvet
is to be used shall also be provided.

...wprowadzanie do obrotu i stosowanie PBB w wyrobach włókienniczych takich jak odzież, bielizna i
pościel
, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą.

...the placing on the market and use of PBB is prohibited in textile articles, such as garments,
undergarments
and linen, intended to come into contact with the skin.
W ramach Wspólnoty zakazane jest wprowadzanie do obrotu i stosowanie PBB w wyrobach włókienniczych takich jak odzież, bielizna i
pościel
, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą.

Within the Community, the placing on the market and use of PBB is prohibited in textile articles, such as garments,
undergarments
and linen, intended to come into contact with the skin.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich