Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: obfity
Często występuje
obfita
, wodnista biegunka i nadmierne pragnienie.

Profuse
watery diarrhoea is frequently present and birds are excessively thirsty.
Często występuje
obfita
, wodnista biegunka i nadmierne pragnienie.

Profuse
watery diarrhoea is frequently present and birds are excessively thirsty.

...od 600 do 2250 metrów nad poziomem morza, co umożliwia doskonałe i naturalne odprowadzenie
obfitych
opadów występujących w tym dystrykcie.

The tea gardens are situated at altitude of between 600 and 2250 metres on steep slopes, which provide ideal natural drainage for the generous rainfall the district receives.
Plantacje herbaty są zlokalizowane na stromych zboczach na wysokości od 600 do 2250 metrów nad poziomem morza, co umożliwia doskonałe i naturalne odprowadzenie
obfitych
opadów występujących w tym dystrykcie.

The tea gardens are situated at altitude of between 600 and 2250 metres on steep slopes, which provide ideal natural drainage for the generous rainfall the district receives.

...od 600 do 2250 metrów nad poziomem morza, co umożliwia doskonałe i naturalne odprowadzenie
obfitych
opadów występujących w tym dystrykcie.

Topographical: The Darjeeling tea gardens are situated at an altitude from 600 to 2250 metres on steep slopes which provide ideal natural drainage for the generous rainfall the district receives.
Topografia: plantacje herbaty Darjeeling zlokalizowane są na stromych zboczach na wysokości od 600 do 2250 metrów nad poziomem morza, co umożliwia doskonałe i naturalne odprowadzenie
obfitych
opadów występujących w tym dystrykcie.

Topographical: The Darjeeling tea gardens are situated at an altitude from 600 to 2250 metres on steep slopes which provide ideal natural drainage for the generous rainfall the district receives.

...od 600 do 2250 metrów nad poziomem morza, co umożliwia doskonałe i naturalne odprowadzenie
obfitych
opadów występujących w tym dystrykcie.

The tea gardens are situated at an altitude of between 600 and 2250 metres on steep slopes which provide ideal natural drainage for the generous rainfall the district receives.
Plantacje herbaty znajdują się na stromych zboczach na wysokości od 600 do 2250 metrów nad poziomem morza, co umożliwia doskonałe i naturalne odprowadzenie
obfitych
opadów występujących w tym dystrykcie.

The tea gardens are situated at an altitude of between 600 and 2250 metres on steep slopes which provide ideal natural drainage for the generous rainfall the district receives.

Na wzgórzach Darjeeling występują w ciągu roku bardzo
obfite
opady (do 4000 mm, a nie mniej niż 2000 mm).

The Darjeeling hill experiences very high rainfall (up to 160 inches and not less than 80 inches) in a year.
Na wzgórzach Darjeeling występują w ciągu roku bardzo
obfite
opady (do 4000 mm, a nie mniej niż 2000 mm).

The Darjeeling hill experiences very high rainfall (up to 160 inches and not less than 80 inches) in a year.

Klimat typu śródziemnomorskiego, charakteryzuje się wyraźnym okresem suszy letniej i
obfitymi
opadami jesienią, oraz – w mniejszym stopniu – wiosną, przy czym średnia roczna opadów wynosi ok. 1500 mm.

The climate, which is Mediterranean, is characterised by summer drought and large amounts of rainfall in the autumn and to a lesser extent in the spring, the average being 1500 mm. Temperatures also...
Klimat typu śródziemnomorskiego, charakteryzuje się wyraźnym okresem suszy letniej i
obfitymi
opadami jesienią, oraz – w mniejszym stopniu – wiosną, przy czym średnia roczna opadów wynosi ok. 1500 mm.

The climate, which is Mediterranean, is characterised by summer drought and large amounts of rainfall in the autumn and to a lesser extent in the spring, the average being 1500 mm. Temperatures also fluctuate greatly.

Dotyczy to w szczególności upałów odnotowanych w całym kraju pod koniec czerwca i lipca 2007 r.,
obfitych
opadów deszczu w wielu regionach kraju w październiku 2007 r., suchych i gorących wiatrów...

They include, in particular, the heatwave which affected the entire country in late June and late July 2007, heavy rainfall in several areas of the country in October 2007, hot, dry katabatic winds...
Dotyczy to w szczególności upałów odnotowanych w całym kraju pod koniec czerwca i lipca 2007 r.,
obfitych
opadów deszczu w wielu regionach kraju w październiku 2007 r., suchych i gorących wiatrów katabatycznych odnotowanych w tym samym miesiącu na Krecie, burz i gradobicia na początku sierpnia 2008 r. w niektórych departamentach w północno-zachodniej i w centralnej części Grecji kontynentalnej, a także burz odnotowanych pod koniec sierpnia w regionach Magnezji, Beocji i Attyki Wschodniej oraz na wyspach Eubei i Krecie.

They include, in particular, the heatwave which affected the entire country in late June and late July 2007, heavy rainfall in several areas of the country in October 2007, hot, dry katabatic winds in Crete in October 2007, storms and hail in a number of prefectures in the north-west and centre of mainland Greece in early August 2008, and storms in late August 2008 in the regions of Magnesia, Viotia, and East Attica, and on the islands of Evia and Crete.

...Wogezów pogłębia cechy tego klimatu, zatrzymując płynące z zachodu chmury, co prowadzi do
obfitych
opadów (efekt Foehna).

...the characteristics of this climate, blocking clouds coming in from the west. This explains the
abundant
rainfall pattern (Foehn effect).
Północno-południowe położenie Wogezów pogłębia cechy tego klimatu, zatrzymując płynące z zachodu chmury, co prowadzi do
obfitych
opadów (efekt Foehna).

The North-South orientation of the Vosges Mountains accentuates the characteristics of this climate, blocking clouds coming in from the west. This explains the
abundant
rainfall pattern (Foehn effect).

Od połowy maja 2008 r. włoski region Piemonte został dotknięty
obfitymi
i ciągłymi opadami deszczu.

Continuous and strong flood rainfalls have affected the Italian region of Piemonte as from mid May 2008.
Od połowy maja 2008 r. włoski region Piemonte został dotknięty
obfitymi
i ciągłymi opadami deszczu.

Continuous and strong flood rainfalls have affected the Italian region of Piemonte as from mid May 2008.

...wizyty w terenie, dotyczące tych działek położonych na dużej wysokości, zostały opóźnione z powodu
obfitych
i późnych opadów śniegu.

The necessary rapid field visits of those parcels in high altitude have been delayed by heavy and late-season snowfalls.
Niezbędne szybkie wizyty w terenie, dotyczące tych działek położonych na dużej wysokości, zostały opóźnione z powodu
obfitych
i późnych opadów śniegu.

The necessary rapid field visits of those parcels in high altitude have been delayed by heavy and late-season snowfalls.

Ta era pozornie
obfitych
i tanich zasobów dobiega końca.

This era of seemingly plentiful and cheap resources is coming to an end.
Ta era pozornie
obfitych
i tanich zasobów dobiega końca.

This era of seemingly plentiful and cheap resources is coming to an end.

Zbiory w 2003 r. były słabe, co doprowadziło do obniżenia produkcji, gdy tymczasem
obfite
zbiory w 2004 r. doprowadziły do sytuacji odwrotnej, powodując nieznaczny wzrost poziomu produkcji w...

The harvest of 2003 was poor leading to a decrease in production whereas the
abundant
harvest of 2004 led to the reverse, thereby leading to a slight increase of production levels in comparison with...
Zbiory w 2003 r. były słabe, co doprowadziło do obniżenia produkcji, gdy tymczasem
obfite
zbiory w 2004 r. doprowadziły do sytuacji odwrotnej, powodując nieznaczny wzrost poziomu produkcji w porównaniu z rokiem 2002.

The harvest of 2003 was poor leading to a decrease in production whereas the
abundant
harvest of 2004 led to the reverse, thereby leading to a slight increase of production levels in comparison with 2002.

W 2004 r. zapasy znacznie wzrosły dzięki
obfitym
zbiorom z 2004 r. W porównaniu z rokiem 2002 zapasy wzrosły w 2004 r. o 92 %.

In 2004 stocks increased significantly due to the
abundant
yield of the harvest 2004. In comparison with 2002 the stocks increased by 92 % in 2004.
W 2004 r. zapasy znacznie wzrosły dzięki
obfitym
zbiorom z 2004 r. W porównaniu z rokiem 2002 zapasy wzrosły w 2004 r. o 92 %.

In 2004 stocks increased significantly due to the
abundant
yield of the harvest 2004. In comparison with 2002 the stocks increased by 92 % in 2004.

...zapasy (głównie ze zbiorów z lat 2004 i 2005) będą konkurować z kukurydzą wspólnotową pochodzącą z
obfitych
zbiorów z roku 2008, których cena sprzedaży już na dzień 31 października 2008 r. spadła...

...stocks (chiefly from the 2004 and 2005 harvests) will be competing with Community maize from the
abundant
2008 harvest, the selling prices of which were already below the intervention price on 31 O
Te stare zapasy (głównie ze zbiorów z lat 2004 i 2005) będą konkurować z kukurydzą wspólnotową pochodzącą z
obfitych
zbiorów z roku 2008, których cena sprzedaży już na dzień 31 października 2008 r. spadła poniżej ceny interwencyjnej.

These old stocks (chiefly from the 2004 and 2005 harvests) will be competing with Community maize from the
abundant
2008 harvest, the selling prices of which were already below the intervention price on 31 October 2008.

...cen występowały również przez długi okres przed 2002 r. Na przykład podczas kampanii w 2001 r.
obfite
zbiory spowodowały znaczne obniżenie cen.

...over a significant period of time prior to 2002. For example, during the campaign in 2001, the
abundant
harvest led to very low prices.
Dalsze analizy cen mrożonych truskawek wybiegające poza okres badany wykazały, że wahania cen występowały również przez długi okres przed 2002 r. Na przykład podczas kampanii w 2001 r.
obfite
zbiory spowodowały znaczne obniżenie cen.

Further analysis of prices of frozen strawberries beyond the period concerned did indicate that price fluctuations also occurred over a significant period of time prior to 2002. For example, during the campaign in 2001, the
abundant
harvest led to very low prices.

Obfite
zbiory zbóż w tym samy roku gospodarczym w pozostałej części Europy, w szczególności w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., spowodowały w tym samym...

The
abundant
cereal harvest in the rest of the Community in that marketing year, particularly in the Member States that joined the Community on 1 May 2004, has at the same time led to a significant...
Obfite
zbiory zbóż w tym samy roku gospodarczym w pozostałej części Europy, w szczególności w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., spowodowały w tym samym czasie znaczący wzrost zapasów interwencyjnych pszenicy zwyczajnej, kukurydzy i jęczmienia, których zbyt na rynku wewnętrznym danych Państw Członkowskich lub rynkach wywozu nie istnieje od stosunkowo długiego okresu, i w odniesieniu do których lokalne możliwości składowania nie zawsze są w wystarczającym stopniu dostępne.

The
abundant
cereal harvest in the rest of the Community in that marketing year, particularly in the Member States that joined the Community on 1 May 2004, has at the same time led to a significant increase in intervention stocks of common wheat, maize and barley, outlets for which on the domestic market of the Member States concerned or the export markets have been non-existent for a relatively long period, and for which sufficient local storage capacities are not always available.

Ponadto, w roku gospodarczym 2004/2005 przewidywane są
obfite
zbiory.

Moreover, for the 2004/2005 marketing year, a
sizeable
crop is anticipated.
Ponadto, w roku gospodarczym 2004/2005 przewidywane są
obfite
zbiory.

Moreover, for the 2004/2005 marketing year, a
sizeable
crop is anticipated.

...deszczowe, z rocznymi opadami powyżej 900 mm, a zazwyczaj powyżej 1000 mm. Opady te są
obfite
już na niskiej wysokości, a ich ilość wzrasta w kierunku wnętrza masywów.

It is a very wet mountain or submountain environment with annual rainfall always in excess of 900 mm and generally in excess of 1000 mm. This rainfall is already considerable at low altitude and...
Jest to środowisko górskie lub podgórskie, zdecydowanie deszczowe, z rocznymi opadami powyżej 900 mm, a zazwyczaj powyżej 1000 mm. Opady te są
obfite
już na niskiej wysokości, a ich ilość wzrasta w kierunku wnętrza masywów.

It is a very wet mountain or submountain environment with annual rainfall always in excess of 900 mm and generally in excess of 1000 mm. This rainfall is already considerable at low altitude and increases towards the interior of the mountain ranges.

poty (
obfite
, o nieprzyjemnym zapachu, szczególnie nocne),

Sweating (profuse, malodorous, specially nocturnal)
poty (
obfite
, o nieprzyjemnym zapachu, szczególnie nocne),

Sweating (profuse, malodorous, specially nocturnal)

poty (
obfite
, o nieprzyjemnym zapachu, szczególnie nocne),

Sweating (profuse, malodorous, specially nocturnal)
poty (
obfite
, o nieprzyjemnym zapachu, szczególnie nocne),

Sweating (profuse, malodorous, specially nocturnal)

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich