Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
Dla systemów DC 1,5 kV sieć trakcyjną należy projektować tak, aby wytrzymywała
nacisk
statyczny o wartości 140 N na każdy pantograf, co umożliwi uniknięcie przegrzania przewodu trakcyjnego podczas...

For DC 1,5 kV systems, the overhead contact line shall be designed to withstand a static contact
force
of 140 N per pantograph in order to avoid overheating of the contact wire with a train at...
Dla systemów DC 1,5 kV sieć trakcyjną należy projektować tak, aby wytrzymywała
nacisk
statyczny o wartości 140 N na każdy pantograf, co umożliwi uniknięcie przegrzania przewodu trakcyjnego podczas postoju pociągu, przy pracujących urządzeniach pomocniczych.

For DC 1,5 kV systems, the overhead contact line shall be designed to withstand a static contact
force
of 140 N per pantograph in order to avoid overheating of the contact wire with a train at standstill with its auxiliaries working.

Można to osiągnąć, wykorzystując
nacisk
statyczny określony w punkcie 7.1 normy EN 50367:2006.

This shall be achieved using a static
contact force
as defined in clause 7.1 of EN50367:2006.
Można to osiągnąć, wykorzystując
nacisk
statyczny określony w punkcie 7.1 normy EN 50367:2006.

This shall be achieved using a static
contact force
as defined in clause 7.1 of EN50367:2006.

pantograf powinien wywierać
nacisk
statyczny określony normą EN 50367:2006, pkt 7.1,

the pantograph shall
apply
a static
contact force
as defined in clause 7.1 of EN 50367:2006,
pantograf powinien wywierać
nacisk
statyczny określony normą EN 50367:2006, pkt 7.1,

the pantograph shall
apply
a static
contact force
as defined in clause 7.1 of EN 50367:2006,

Nacisk
statyczny to nacisk pionowy ku górze wywierany przez ślizgacz pantografu na przewód jezdny i powodowany przez urządzenie unoszące pantograf w momencie, gdy pantograf jest uniesiony podczas...

The static contact force is the vertical contact force exerted upward by the pantograph head on the contact wire and caused by the pantograph-raising device, when the pantograph is raised and the...
Nacisk
statyczny to nacisk pionowy ku górze wywierany przez ślizgacz pantografu na przewód jezdny i powodowany przez urządzenie unoszące pantograf w momencie, gdy pantograf jest uniesiony podczas postoju pojazdu.

The static contact force is the vertical contact force exerted upward by the pantograph head on the contact wire and caused by the pantograph-raising device, when the pantograph is raised and the vehicle is at standstill.

Nacisk
statyczny zdefiniowany jest w normie EN 50367:2006, punkt 7.1.

The static
contact force
is defined in EN50367:2006 clause 7.1.
Nacisk
statyczny zdefiniowany jest w normie EN 50367:2006, punkt 7.1.

The static
contact force
is defined in EN50367:2006 clause 7.1.

Nacisk
statyczny zdefiniowany jest w normie EN 50206-1:1998, pkt 3.3.5, i wywierany jest przez pantograf na przewodzie jezdnym.

Static contact
force
is defined in EN 50206-1:1998 clause 3.3.5, and is exerted by the pantograph on the contact wire.
Nacisk
statyczny zdefiniowany jest w normie EN 50206-1:1998, pkt 3.3.5, i wywierany jest przez pantograf na przewodzie jezdnym.

Static contact
force
is defined in EN 50206-1:1998 clause 3.3.5, and is exerted by the pantograph on the contact wire.

maksymalny
nacisk
statyczny osi,

the maximum static axle
load
maksymalny
nacisk
statyczny osi,

the maximum static axle
load

Nacisk
statyczny pantografu (4.2.8.2.9.5)

Pantograph static contact
force
(4.2.8.2.9.5)
Nacisk
statyczny pantografu (4.2.8.2.9.5)

Pantograph static contact
force
(4.2.8.2.9.5)

Podczas postoju
nacisk
statyczny pantografów powinien wynosić 55 N.«.

At standstill, pantographs should have a static contact
force
of 55 N.”;
Podczas postoju
nacisk
statyczny pantografów powinien wynosić 55 N.«.

At standstill, pantographs should have a static contact
force
of 55 N.”;

Nacisk
statyczny pantografu (poziom składnika interoperacyjności)

Pantograph static contact
force
(IC level)
Nacisk
statyczny pantografu (poziom składnika interoperacyjności)

Pantograph static contact
force
(IC level)

NACISK
STATYCZNY PANTOGRAFU (POZIOM SKŁADNIKA INTEROPERACYJNOŚCI)

PANTOGRAPH STATIC CONTACT
FORCE
(IC LEVEL)
NACISK
STATYCZNY PANTOGRAFU (POZIOM SKŁADNIKA INTEROPERACYJNOŚCI)

PANTOGRAPH STATIC CONTACT
FORCE
(IC LEVEL)

Nacisk
statyczny pantografu

Pantograph static contact
force
Nacisk
statyczny pantografu

Pantograph static contact
force

Nacisk
statyczny pantografu

Pantograph Static Contact
Force
Nacisk
statyczny pantografu

Pantograph Static Contact
Force

Nacisk
statyczny pantografu

Pantograph static contact
force
Nacisk
statyczny pantografu

Pantograph static contact
force

Nacisk
statyczny

Static
Contact Forces
Nacisk
statyczny

Static
Contact Forces

Nacisk
statyczny

Static
Contact Force
Nacisk
statyczny

Static
Contact Force

Nacisk
statyczny

Static
contact force
Nacisk
statyczny

Static
contact force

Nacisk
statyczny

Static
contact force
Nacisk
statyczny

Static
contact force

...zmarłego dawcy, którzy starają się o uzyskanie korzyści materialnych lub poddani są jakimkolwiek
naciskom
, może nie być wystarczająco dokładny z punktu widzenia tych cech lub chorób, które mogą być

Even if the process is developed in accordance with appropriate quality standards, a clinical history obtained from either a potential living donor or the relatives of a potential deceased donor who...
Nawet jeżeli proces przebiega zgodnie z odpowiednimi normami jakości, to wywiad lekarski uzyskany od potencjalnego żywego dawcy lub od członków rodziny potencjalnego zmarłego dawcy, którzy starają się o uzyskanie korzyści materialnych lub poddani są jakimkolwiek
naciskom
, może nie być wystarczająco dokładny z punktu widzenia tych cech lub chorób, które mogą być potencjalnie przeniesione z biorcy na dawcę.

Even if the process is developed in accordance with appropriate quality standards, a clinical history obtained from either a potential living donor or the relatives of a potential deceased donor who are seeking financial gain or are subjected to any kind of coercion might not be sufficiently accurate in terms of conditions and/or diseases potentially transmissible from donor to recipient.

W przypadku sztywnych elementów, takich jak izolatory sekcyjne w systemach sieci jezdnej, siła
nacisku
może wzrosnąć do wartości maksymalnej 350 N.

For rigid components such as section insulators in overhead contact line systems, the contact force can increase up to a maximum of 350 N.
W przypadku sztywnych elementów, takich jak izolatory sekcyjne w systemach sieci jezdnej, siła
nacisku
może wzrosnąć do wartości maksymalnej 350 N.

For rigid components such as section insulators in overhead contact line systems, the contact force can increase up to a maximum of 350 N.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich