Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
W trakcie powyższej czynności, dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
W trakcie powyższej czynności, dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

W trakcie powyższej czynności, dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
W trakcie powyższej czynności, dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

W trakcie powyższej czynności dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
W trakcie powyższej czynności dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

W trakcie powyższej czynności dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
W trakcie powyższej czynności dopuszcza się kompensowanie
nacisku
wywieranego na próbkę, w celu uniknięcia pęknięć.

During the period of application, it is permissible to compensate the
pressure
applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.

Obydwa fakty uznać można za wynik wzrastającego
nacisku
wywieranego na rynku europejskim przez chiński przywóz po cenach dumpingowych; nacisku, który w warunkach znacznego spadku konsumpcji...

Both events can be seen as developing from the increased
pressure
that the Chinese dumped imports have been exercising on the Union market, which pressure was felt even more by the Union industry in...
Obydwa fakty uznać można za wynik wzrastającego
nacisku
wywieranego na rynku europejskim przez chiński przywóz po cenach dumpingowych; nacisku, który w warunkach znacznego spadku konsumpcji odczuwalny był tym dotkliwiej przez przemysł unijny.

Both events can be seen as developing from the increased
pressure
that the Chinese dumped imports have been exercising on the Union market, which pressure was felt even more by the Union industry in a situation of strongly decreasing consumption.

...proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

...unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.
Odpowiada za naruszenia, do których doszło w czasie niezgodnego z prawem utworzenia komisji wyborczych, w których większość stanowili członkowie proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

Responsible for the violations in the fraudulent creation of electoral committees, where the members of the pro-regime trade unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.

...proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

...unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.
Odpowiada za naruszenia, do których doszło w czasie niezgodnego z prawem utworzenia komisji wyborczych, w których większość stanowili członkowie proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

Responsible for the violations in the fraudulent creation of electoral committees, where the members of the pro-regime trade unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.

...proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

...unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.
Odpowiada za naruszenia, do których doszło w czasie niezgodnego z prawem utworzenia komisji wyborczych, w których większość stanowili członkowie proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

Responsible for the violations in the fraudulent creation of electoral committees, where the members of the pro-regime trade unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.

...proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

...unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.
Odpowiada za naruszenia, do których doszło w czasie niezgodnego z prawem utworzenia komisji wyborczych, w których większość stanowili członkowie proreżimowych związków zawodowych, oraz niezgodne z prawem wyznaczenie kandydatów, a także za
naciski
wywierane na robotników, aby głosowali na reżim.

Responsible for the violations in the fraudulent creation of electoral committees, where the members of the pro-regime trade unions represent a major part, and the fraudulent designation of candidates, and for exerting
pressure
on workers to vote for the regime.

Tymczasowo uważa się zatem, że
nacisk
wywierany przez przywóz objęty postępowaniem, którego wielkość i udział w rynku od 2003 r. zwiększyła się i który był dokonywany po bardzo niskich i dumpingowych...

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2003 onwards, and which were made at very low and dumped...
Tymczasowo uważa się zatem, że
nacisk
wywierany przez przywóz objęty postępowaniem, którego wielkość i udział w rynku od 2003 r. zwiększyła się i który był dokonywany po bardzo niskich i dumpingowych cenach, odegrał decydującą rolę w pogorszeniu się sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego.

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2003 onwards, and which were made at very low and dumped prices, played a determining role in the deterioration of the Community industry’s financial situation.

Tymczasowo uważa się zatem, że
nacisk
wywierany przez przywóz objęty postępowaniem, którego wielkość i udział w rynku od 2005 r. zwiększyły się i który był dokonywany po bardzo niskich cenach...

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2005 onwards, and which were made at very low dumped...
Tymczasowo uważa się zatem, że
nacisk
wywierany przez przywóz objęty postępowaniem, którego wielkość i udział w rynku od 2005 r. zwiększyły się i który był dokonywany po bardzo niskich cenach dumpingowych, odegrał decydującą rolę w wyrządzeniu przemysłowi wspólnotowemu istotnej szkody.

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2005 onwards, and which were made at very low dumped prices, played a determining role in causing material injury.

Uważa się zatem, że
nacisk
wywierany przez przywóz objęty postępowaniem, który począwszy od 2000 r. zwiększył swoją wielkość i udział rynkowy i który był dokonywany po bardzo niskich i dumpingowych...

It is therefore concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2000 onwards, and which were made at very low and dumped prices,...
Uważa się zatem, że
nacisk
wywierany przez przywóz objęty postępowaniem, który począwszy od 2000 r. zwiększył swoją wielkość i udział rynkowy i który był dokonywany po bardzo niskich i dumpingowych cenach, odegrał decydująca rolę w niepewnej sytuacji gospodarczej, w której znajduje się obecnie przemysł wspólnotowy.

It is therefore concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2000 onwards, and which were made at very low and dumped prices, played a determining role in vulnerable economic situation in which the Community industry currently finds itself.

...spadek cen sprzedaży częściowo odzwierciedlał spadek kosztów, ceny przemysłu unijnego były pod
naciskiem
wywieranym przez przywóz EZSN i nie pozwalały na pokrycie wszystkich kosztów poniesionych

...sales prices partly reflected the decrease in costs, the price of the Union industry was under the
pressure
exerted by the imports of SSF and did not allow covering all costs incurred in the...
Jak wspomniano powyżej w motywie 85, dochodzenie wykazało, że nawet jeśli spadek cen sprzedaży częściowo odzwierciedlał spadek kosztów, ceny przemysłu unijnego były pod
naciskiem
wywieranym przez przywóz EZSN i nie pozwalały na pokrycie wszystkich kosztów poniesionych przy produkcji i sprzedaży tych produktów.

As mentioned in recital 85 above, the investigation showed that even if the decrease in sales prices partly reflected the decrease in costs, the price of the Union industry was under the
pressure
exerted by the imports of SSF and did not allow covering all costs incurred in the production and sale of SSF.

...na siedzeniu lub, w zależności od przypadku, do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez głowę w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części konstr

...the padding of the head restraint, from the anchorage or from the seat back as a result of the
pressure
exerted by the head during the test.
Zagłówek powinien zostać zamocowany na siedzeniu lub, w zależności od przypadku, do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez głowę w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części konstrukcji nie wystawała poza obicia zagłówka, mocowania lub oparcia.

The head restraint shall be anchored to the seat or, where appropriate, to the vehicle structure, in such a way that no rigid and dangerous part projects from the padding of the head restraint, from the anchorage or from the seat back as a result of the
pressure
exerted by the head during the test.

...na siedzeniu lub, w zależności od przypadku, do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez głowę w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części konstr

...the padding of the head restraint, from the anchorage or from the seat back as a result of the
pressure
exerted by the head during the test.
Zagłówek musi zostać zamocowany na siedzeniu lub, w zależności od przypadku, do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez głowę w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części konstrukcji nie wystawała poza obicia zagłówka, mocowania lub oparcia.

The head restraint shall be anchored to the seat or, where appropriate, to the vehicle structure, in such a way that no rigid and dangerous part projects from the padding of the head restraint, from the anchorage or from the seat back as a result of the
pressure
exerted by the head during the test.

...podejście do zarządzania działalnością człowieka oparte na ekosystemie, gwarantujące, że zbiorowy
nacisk
wywierany przez tego typu działalność utrzymywany jest na poziomie umożliwiającym...

...an ecosystem-based approach to the management of human activities, ensuring that the collective
pressure
of such activities is kept within levels compatible with the achievement of good environmen
W strategiach morskich stosuje się podejście do zarządzania działalnością człowieka oparte na ekosystemie, gwarantujące, że zbiorowy
nacisk
wywierany przez tego typu działalność utrzymywany jest na poziomie umożliwiającym osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego środowiska i że możliwości ekosystemów morskich reagowania na zmiany wywołane przez człowieka nie są zagrożone, umożliwiając jednocześnie trwałe użytkowanie zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.

Marine strategies shall apply an ecosystem-based approach to the management of human activities, ensuring that the collective
pressure
of such activities is kept within levels compatible with the achievement of good environmental status and that the capacity of marine ecosystems to respond to human-induced changes is not compromised, while enabling the sustainable use of marine goods and services by present and future generations.

Zagłówek mocuje się na siedzeniu lub do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez model głowy w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części nie wystawała...

...from the padding of the head restraint or from its attachment to the seat-back as a result of the
pressure
exerted by the headform during the test.
Zagłówek mocuje się na siedzeniu lub do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez model głowy w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części nie wystawała przez obicia zagłówka lub przez jego mocowanie do oparcia.

The head restraint shall be secured to the seat or to the vehicle structure in such a way that no rigid and dangerous parts project from the padding of the head restraint or from its attachment to the seat-back as a result of the
pressure
exerted by the headform during the test.

Zagłówek mocuje się na siedzeniu lub do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez model głowy w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części nie wystawała...

...from the padding of the head restraint or from its attachment to the seat-back as a result of the
pressure
exerted by the headform during the test.
Zagłówek mocuje się na siedzeniu lub do konstrukcji pojazdu w taki sposób, by pod
naciskiem
wywieranym przez model głowy w czasie badania żadna ze sztywnych i niebezpiecznych części nie wystawała przez obicia zagłówka lub przez jego mocowanie do oparcia.

The head restraint shall be secured to the seat or to the vehicle structure in such a way that no rigid and dangerous parts project from the padding of the head restraint or from its attachment to the seat-back as a result of the
pressure
exerted by the headform during the test.

Dlatego też tymczasowo stwierdzono, że
naciski
wywierane przez rozpatrywany przywóz, który zwiększył ich wielkość i udział w rynku od 2002 r., dokonywany po bardzo niskich i dumpingowych cenach,...

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2002 onwards, and which were made at very low and dumped...
Dlatego też tymczasowo stwierdzono, że
naciski
wywierane przez rozpatrywany przywóz, który zwiększył ich wielkość i udział w rynku od 2002 r., dokonywany po bardzo niskich i dumpingowych cenach, odegrał zdecydowaną rolę w pogorszeniu sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego.

It is therefore provisionally concluded that the
pressure
exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2002 onwards, and which were made at very low and dumped prices, played a determining role in the deterioration of the Community industry’s financial situation.

Statyczna siła
nacisku
wywierana przez pantograf na przewód jezdny, jak podano w normie EN 50206–1:1998, pkt 3.3.5, powinna być regulowana w następujących granicach:

The static contact force exerted by the pantograph on the contact wire, as defined in EN50206-1:1998 clause 3.3.5, shall be adjustable within the following ranges:
Statyczna siła
nacisku
wywierana przez pantograf na przewód jezdny, jak podano w normie EN 50206–1:1998, pkt 3.3.5, powinna być regulowana w następujących granicach:

The static contact force exerted by the pantograph on the contact wire, as defined in EN50206-1:1998 clause 3.3.5, shall be adjustable within the following ranges:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich