Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: na fali
...T-Systems, posiada znaczną władzę rynkową tylko na rynku naziemnego nadawania radiowego
na falach
UKF [36].

As a result, the network operator concerning the CSBs, T-Systems was only considered to have significant market power in the market for terrestrial radio transmission over FM (terrestrische...
Według tej definicji operator sieci dla nadawców prywatnych, T-Systems, posiada znaczną władzę rynkową tylko na rynku naziemnego nadawania radiowego
na falach
UKF [36].

As a result, the network operator concerning the CSBs, T-Systems was only considered to have significant market power in the market for terrestrial radio transmission over FM (terrestrische Radioübertragung via UKW) [36].

Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16–mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz.

Para-hydrogen Raman shifters designed to operate
at
16 micrometre
output wavelength
and
at
a repetition rate greater than 250 Hz;
Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16–mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz.

Para-hydrogen Raman shifters designed to operate
at
16 micrometre
output wavelength
and
at
a repetition rate greater than 250 Hz;

przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz;

para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;
przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz;

para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;

przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz;

para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;
przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz;

para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;

Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz.

Para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;
Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz.

Para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;

Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz.

Para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;
Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali
16-mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz.

Para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 micrometre output
wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz;

Działający
na fali
optycznej dłuższej niż lub równej 200 nm i krótszej lub równej 400 nm; oraz

Operating
at
an optical
wavelength
greater than or equal to 200 nm and less than or equal to 400 nm; and
Działający
na fali
optycznej dłuższej niż lub równej 200 nm i krótszej lub równej 400 nm; oraz

Operating
at
an optical
wavelength
greater than or equal to 200 nm and less than or equal to 400 nm; and

Działający
na fali
optycznej dłuższej niż lub równej 200 nm i krótszej lub równej 400nm; oraz

Operating
at
an optical
wavelength
greater than or equal to 200 nm and less than or equal to 400 nm; and
Działający
na fali
optycznej dłuższej niż lub równej 200 nm i krótszej lub równej 400nm; oraz

Operating
at
an optical
wavelength
greater than or equal to 200 nm and less than or equal to 400 nm; and

komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

microwave or millimetre
wave
components, as follows:
komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

microwave or millimetre
wave
components, as follows:

Komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

Microwave or millimetre
wave
components, as follows:
Komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

Microwave or millimetre
wave
components, as follows:

komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

microwave or millimetre
wave
components, as follows:
komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

microwave or millimetre
wave
components, as follows:

Komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

Microwave or millimetre
wave
components, as follows:
Komponenty mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych, takie jak:

Microwave or millimetre
wave
components, as follows:

Następujące elementy mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych:

Microwave or millimetre
wave
components, as follows:
Następujące elementy mikrofalowe lub pracujące
na falach
milimetrowych:

Microwave or millimetre
wave
components, as follows:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich