Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small amounts of additives required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodanej substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodanej substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodanej substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.
Produkty, o których
mowa
, mogą zawierać niewielkie ilości dodanej substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia.

The products
referred
to may contain small quantities of added non-lactic matter required for their manufacture or preservation.

...stawek celnych zwiększy się objętościowo o więcej niż 30 %, indywidualne środki, o których
mowa
, mogą zostać określone jako prawdopodobnie niewystarczające, aby przeciwdziałać stwierdzonemu d

Consequently, should the exports by one of the companies benefiting from lower individual duty rates increase by more than 30 % in volume, the individual measures concerned might be considered as...
W konsekwencji, jeżeli wywóz jednego z przedsiębiorstw korzystających z niższych indywidualnych stawek celnych zwiększy się objętościowo o więcej niż 30 %, indywidualne środki, o których
mowa
, mogą zostać określone jako prawdopodobnie niewystarczające, aby przeciwdziałać stwierdzonemu dumpingowi wyrządzającemu szkodę.

Consequently, should the exports by one of the companies benefiting from lower individual duty rates increase by more than 30 % in volume, the individual measures concerned might be considered as being likely to be insufficient to counteract the injurious dumping found.

...Bezpieczeństwa Żywności uznał w swojej opinii z dnia 13 listopada 2011 r., że preparat, o którym
mowa
, może poprawić wykorzystanie fosforu u indyków rzeźnych przy wnioskowanym poziomie minimalnej z

The European Food Safety Authority concluded in its opinion of 13 November 2011 that the preparation concerned has the potential to improve phosphorus utilisation in turkeys for fattening at the...
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał w swojej opinii z dnia 13 listopada 2011 r., że preparat, o którym
mowa
, może poprawić wykorzystanie fosforu u indyków rzeźnych przy wnioskowanym poziomie minimalnej zalecanej dawki wynoszącym 500 FTU/kg [3] mieszanki paszowej pełnoporcjowej

The European Food Safety Authority concluded in its opinion of 13 November 2011 that the preparation concerned has the potential to improve phosphorus utilisation in turkeys for fattening at the requested minimum dose of 500 FTU/kg [3] complete feedingstuff.

...że stosowanie samego tylko prawa konkurencji EOG w odniesieniu do problemów rynkowych, o których
mowa
, może być niewystarczające.

The third criterion is that application of EEA competition law alone would not adequately address the market failure(s) concerned.
Trzecie kryterium mówi, że stosowanie samego tylko prawa konkurencji EOG w odniesieniu do problemów rynkowych, o których
mowa
, może być niewystarczające.

The third criterion is that application of EEA competition law alone would not adequately address the market failure(s) concerned.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich