Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: karb
Minimalne wielkości, które należy otrzymać dla próby udarności z
karbem
(karb V, jak określono dla badań ISO) są wymienione w tabeli:Energia próby udarności z karbem [J]

The minimum values to be obtained for
notched bar
impact strength (V notch as specified for ISO test) are summarised in the following table:Notched bar impact strength [J]
Minimalne wielkości, które należy otrzymać dla próby udarności z
karbem
(karb V, jak określono dla badań ISO) są wymienione w tabeli:Energia próby udarności z karbem [J]

The minimum values to be obtained for
notched bar
impact strength (V notch as specified for ISO test) are summarised in the following table:Notched bar impact strength [J]

...z karbem (karb V, jak określono dla badań ISO) są wymienione w tabeli:Energia próby udarności z
karbem
[J]

...bar impact strength (V notch as specified for ISO test) are summarised in the following table:
Notched bar
impact strength [J]
Minimalne wielkości, które należy otrzymać dla próby udarności z karbem (karb V, jak określono dla badań ISO) są wymienione w tabeli:Energia próby udarności z
karbem
[J]

The minimum values to be obtained for notched bar impact strength (V notch as specified for ISO test) are summarised in the following table:
Notched bar
impact strength [J]

Minimalne wielkości, które należy otrzymać dla próby udarności z karbem (
karb
V, jak określono dla badań ISO) są wymienione w tabeli:Energia próby udarności z karbem [J]

The minimum values to be obtained for notched bar impact strength (V
notch
as specified for ISO test) are summarised in the following table:Notched bar impact strength [J]
Minimalne wielkości, które należy otrzymać dla próby udarności z karbem (
karb
V, jak określono dla badań ISO) są wymienione w tabeli:Energia próby udarności z karbem [J]

The minimum values to be obtained for notched bar impact strength (V
notch
as specified for ISO test) are summarised in the following table:Notched bar impact strength [J]

...zgodną z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi energii uderzenia w próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V, jak wskazano w tabeli 7.1.

Steel materials for structural members of the protective structure shall be of controlled toughness material exhibiting minimum Charpy V-Notch impact energy requirements as shown in Table 7.1.
Stal, z której wykonane są elementy konstrukcyjne konstrukcji zabezpieczającej, musi charakteryzować się kontrolowaną odpornością na obciążenie, zgodną z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi energii uderzenia w próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V, jak wskazano w tabeli 7.1.

Steel materials for structural members of the protective structure shall be of controlled toughness material exhibiting minimum Charpy V-Notch impact energy requirements as shown in Table 7.1.

...zgodną z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi energii uderzenia w próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V, jak wskazano w tabeli 6.1.

Steel materials for structural members of the protective structure shall be of controlled toughness material exhibiting minimum Charpy V-Notch impact energy requirements as shown in Table 6.1.
Stal, z której wykonane są elementy konstrukcyjne konstrukcji zabezpieczającej, musi charakteryzować się kontrolowaną odpornością na obciążenie zgodną z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi energii uderzenia w próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V, jak wskazano w tabeli 6.1.

Steel materials for structural members of the protective structure shall be of controlled toughness material exhibiting minimum Charpy V-Notch impact energy requirements as shown in Table 6.1.

Przy próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V wykonywanej w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących energii uderzenia wielkość próbki nie może być mniejsza niż największa...

When testing the Charpy V-Notch impact energy requirements, the specimen size shall be no less than the largest of the sizes stated in Table 7.1 that the material will permit.
Przy próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V wykonywanej w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących energii uderzenia wielkość próbki nie może być mniejsza niż największa wielkość określona w tabeli 7.1, na jaką pozwala dany materiał.

When testing the Charpy V-Notch impact energy requirements, the specimen size shall be no less than the largest of the sizes stated in Table 7.1 that the material will permit.

Przy próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V wykonywanej w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących energii uderzenia wielkość próbki nie może być mniejsza niż największa...

When testing the Charpy V-Notch impact energy requirements, the specimen size shall be no less than the largest of the sizes stated in Table 6.1 that the material will permit.
Przy próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V wykonywanej w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących energii uderzenia wielkość próbki nie może być mniejsza niż największa wielkość określona w tabeli 6.1, na jaką pozwala dany materiał.

When testing the Charpy V-Notch impact energy requirements, the specimen size shall be no less than the largest of the sizes stated in Table 6.1 that the material will permit.

Próby Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w ASTM A 370-1979, przy czym wielkości próbek muszą być zgodne z wymiarami podanymi w tabeli...

The Charpy V-Notch tests shall be made in accordance with the procedure in ASTM A 370-1979, except for specimen sizes that shall be in accordance with the dimensions given in Table 7.1.
Próby Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w ASTM A 370-1979, przy czym wielkości próbek muszą być zgodne z wymiarami podanymi w tabeli 7.1.

The Charpy V-Notch tests shall be made in accordance with the procedure in ASTM A 370-1979, except for specimen sizes that shall be in accordance with the dimensions given in Table 7.1.

Próby Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w ASTM A 370-1979, przy czym wielkości próbek muszą być zgodne z wymiarami podanymi w tabeli...

The Charpy V-Notch tests shall be made in accordance with the procedure in ASTM A 370-1979, except for specimen sizes that shall be in accordance with the dimensions given in table 6.1.
Próby Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w ASTM A 370-1979, przy czym wielkości próbek muszą być zgodne z wymiarami podanymi w tabeli 6.1.

The Charpy V-Notch tests shall be made in accordance with the procedure in ASTM A 370-1979, except for specimen sizes that shall be in accordance with the dimensions given in table 6.1.

Minimalna energia uderzenia przy próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V

Minimum Charpy V-notch impact energies
Minimalna energia uderzenia przy próbie Charpy’ego na próbkach z
karbem
w kształcie litery V

Minimum Charpy V-notch impact energies

Huntsman podnosił, że jeśli przemysł unijny ucierpiałby jakąkolwiek szkodę, należałoby to złożyć na
karb
skutków kryzysu gospodarczego, a nie przywozu z USA.

Huntsman raised that if the Union industry would have suffered from any injury, this would have been attributed to the effects of the economic crisis and not to imports from the USA.
Huntsman podnosił, że jeśli przemysł unijny ucierpiałby jakąkolwiek szkodę, należałoby to złożyć na
karb
skutków kryzysu gospodarczego, a nie przywozu z USA.

Huntsman raised that if the Union industry would have suffered from any injury, this would have been attributed to the effects of the economic crisis and not to imports from the USA.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich