Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: jednak
...o nacjonalizacji, gdyby uznała, że jest on dla niej niesatysfakcjonujący [21], nie zrobiła tego
jednak
.

...challenged this mechanism under the nationalization law if it had considered it inadequate [21],
but
chose not to do so.
Società Terni mogła zakwestionować mechanizm określony w ustawie o nacjonalizacji, gdyby uznała, że jest on dla niej niesatysfakcjonujący [21], nie zrobiła tego
jednak
.

Società Terni could have challenged this mechanism under the nationalization law if it had considered it inadequate [21],
but
chose not to do so.

Roszczenia nie wygasają
jednak
:

Nevertheless
, the right of action shall not be extinguished:
Roszczenia nie wygasają
jednak
:

Nevertheless
, the right of action shall not be extinguished:

...źródła energii elektrycznej (np. prądnica, RESS lub układ przekształcania energii elektrycznej),
jednak
:

...electrical energy sources (e.g. engine-generator, RESS or electric energy conversion system),
however
:
Elektryczny układ napędowy musi być zasilany bez względu na to, czy działają pierwotne źródła energii elektrycznej (np. prądnica, RESS lub układ przekształcania energii elektrycznej),
jednak
:

The electrical power train shall be energised with or without the operation of the original electrical energy sources (e.g. engine-generator, RESS or electric energy conversion system),
however
:

Za dodatki do żywności nie uważa się
jednak
:

The following are not considered to be food additives:
Za dodatki do żywności nie uważa się
jednak
:

The following are not considered to be food additives:

Jednak

However
,
Jednak

However
,

Pozycja 8419 nie obejmuje
jednak
:

Heading 8419 does not,
however
, cover:
Pozycja 8419 nie obejmuje
jednak
:

Heading 8419 does not,
however
, cover:

Pozycja 8419 nie obejmuje
jednak
:

Heading 8419 does not,
however
, cover:
Pozycja 8419 nie obejmuje
jednak
:

Heading 8419 does not,
however
, cover:

Pozycja 8419 nie obejmuje
jednak
:

Heading 8419 does not,
however
, cover:
Pozycja 8419 nie obejmuje
jednak
:

Heading 8419 does not,
however
, cover:

Jednak
:

However
,
Jednak
:

However
,

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich