Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: grupa nacisku
Free and Fair Postal Initiative („FFPI”),
grupa nacisku
, zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje środki pomocy na rzecz RMG i obawia się jedynie o przywrócenie rentowności RMG zgodnie z planem...

The Free and Fair Postal Initiative (‘FFPI’), a
pressure group
, generally welcomes the State aid measures in favour of RMG and only voices some concern about RMGs return to viability according to the...
Free and Fair Postal Initiative („FFPI”),
grupa nacisku
, zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje środki pomocy na rzecz RMG i obawia się jedynie o przywrócenie rentowności RMG zgodnie z planem restrukturyzacji.

The Free and Fair Postal Initiative (‘FFPI’), a
pressure group
, generally welcomes the State aid measures in favour of RMG and only voices some concern about RMGs return to viability according to the restructuring plan.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich