Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
...Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie”), w szczególności jego art. 98,

...on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the Agreement’), and in particular Article 98 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie”), w szczególności jego art. 98,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the Agreement’), and in particular Article 98 thereof,

...Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie”), w szczególności jego art. 98,

...on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the Agreement’), and in particular Article 98 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie”), w szczególności jego art. 98,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the Agreement’), and in particular Article 98 thereof,

...Obszarze Gospodarczym, zmienionego Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie”) został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … [1].

...on the European Economic Area as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (the Agreement) was amended by Decision No …/… of the EEA Joint Committee of … [1].
Załącznik VI do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienionego Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie”) został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … [1].

Annex VI to the Agreement on the European Economic Area as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (the Agreement) was amended by Decision No …/… of the EEA Joint Committee of … [1].

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98 i 101,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 98 and 101 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98 i 101,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 98 and 101 thereof,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i 62,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Articles 61 and 62,
UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i 62,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Articles 61 and 62,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i 62,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (the EEA Agreement) and in particular Articles 61 and 62 thereof,
UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i 62,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (the EEA Agreement) and in particular Articles 61 and 62 thereof,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98 i 101,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 98 and 101 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98 i 101,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 98 and 101 thereof,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,

Uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,
Uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,

...Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

...on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,

...Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
, („Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

...on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area, (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
, („Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area, (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86 and 98 thereof,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 49 i art. 61–63 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Articles 49 and 61 to 63 and Protocol 26 thereof,
UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 49 i art. 61–63 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Articles 49 and 61 to 63 and Protocol 26 thereof,

...Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 92 i art. 94 ust. 3 oraz art. 9f ust. 1

...on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (hereinafter ‘the EEA Agreement’), and in particular Article 92 and Article 94(3)...
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 92 i art. 94 ust. 3 oraz art. 9f ust. 1 protokołu 10 do Porozumienia EOG,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (hereinafter ‘the EEA Agreement’), and in particular Article 92 and Article 94(3) thereof, and Article 9f(1) of Protocol 10 to the EEA Agreement,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i protokół 26,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Article 61 and Protocol 26,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i protokół 26,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Article 61 and Protocol 26,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i protokół 26,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Article 61 and Protocol 26,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i protokół 26,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Article 61 and Protocol 26,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i protokół 26,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (the EEA Agreement), in particular to Article 61 and Protocol 26,
UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 i protokół 26,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (the EEA Agreement), in particular to Article 61 and Protocol 26,

Uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Article 61 and Protocol 26,
Uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

Having regard to the Agreement on the European
Economic
Area (“the EEA Agreement”), in particular to Article 61 and Protocol 26,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Articles 61 and Protocol 26,
UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
(„Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

HAVING REGARD to the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Articles 61 and Protocol 26,

...Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
, („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86, 98 i 101,

...on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86, 98 and 101 thereof,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
, („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 86, 98 i 101,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European
Economic
Area (‘the EEA Agreement’), and in particular Articles 86, 98 and 101 thereof,

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich