Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
Niepodzielność
ekonomiczna

Economic
indivisibility
Niepodzielność
ekonomiczna

Economic
indivisibility

...tylko dla szkód poniesionych na wodach terytorialnych Finlandii lub w jej wyłącznej strefie
ekonomicznej
,

eligibility only for damages suffered in territorial waters of Finland or in its
economic
exclusive zone,
kwalifikowalność tylko dla szkód poniesionych na wodach terytorialnych Finlandii lub w jej wyłącznej strefie
ekonomicznej
,

eligibility only for damages suffered in territorial waters of Finland or in its
economic
exclusive zone,

...dla AGVO w wysokości 250 mln BEF (6179338 EUR) była decyzją racjonalną z perspektywy
ekonomicznej
.

...decision of the City to provide an initial capital to AGVO of BEF 250 million (EUR 6179338) was
an economically
rational choice.
Władze belgijskie argumentują, że decyzja Miasta dotycząca zapewnienia kapitału założycielskiego dla AGVO w wysokości 250 mln BEF (6179338 EUR) była decyzją racjonalną z perspektywy
ekonomicznej
.

The Belgian authorities argue that the decision of the City to provide an initial capital to AGVO of BEF 250 million (EUR 6179338) was
an economically
rational choice.

Selektywna korzyść
ekonomiczna

Selective
economic
advantage
Selektywna korzyść
ekonomiczna

Selective
economic
advantage

Dzienne księgowanie naliczanych odsetek w ramach podejścia
ekonomicznego

Daily booking of accrued interest as part of the
economic
approach
Dzienne księgowanie naliczanych odsetek w ramach podejścia
ekonomicznego

Daily booking of accrued interest as part of the
economic
approach

DZIENNE KSIĘGOWANIE NAROSŁYCH ODSETEK W RAMACH PODEJŚCIA
EKONOMICZNEGO

DAILY BOOKING OF ACCRUED INTEREST AS PART OF THE
ECONOMIC
APPROACH
DZIENNE KSIĘGOWANIE NAROSŁYCH ODSETEK W RAMACH PODEJŚCIA
EKONOMICZNEGO

DAILY BOOKING OF ACCRUED INTEREST AS PART OF THE
ECONOMIC
APPROACH

...warunki klimatyczne i lokalne oraz wewnętrzne środowisko klimatyczne, a także opłacalność
ekonomiczną
.

Measures to improve further the energy performance of buildings should take into account climatic and local conditions as well as indoor climate environment and cost-effectiveness.
Środki służące dalszej poprawie charakterystyki energetycznej budynków powinny uwzględniać warunki klimatyczne i lokalne oraz wewnętrzne środowisko klimatyczne, a także opłacalność
ekonomiczną
.

Measures to improve further the energy performance of buildings should take into account climatic and local conditions as well as indoor climate environment and cost-effectiveness.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich