Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: bryle
...momencie roboczym 0,004 Nm (+/–0,001 Nm), o ramieniu łącznika o średnicy 32 mm (+/–0,5 mm) i
bryle
o średnicy 2 mm (+/–0,004 mm), z wirnikiem, trójfazowym uzwojeniem, prędkości znamionowej 2800

...torque of 0,004 Nm (±0,001 Nm), with a coupling flange of a diameter of 32 mm (±0,5 mm) and a
chuck
of a diameter of 2 mm (±0,004 mm), with an internal rotor, a three-phase winding, a rated spee
Silnik prądu stałego ze szczotkami, o typowym momencie roboczym 0,004 Nm (+/–0,001 Nm), o ramieniu łącznika o średnicy 32 mm (+/–0,5 mm) i
bryle
o średnicy 2 mm (+/–0,004 mm), z wirnikiem, trójfazowym uzwojeniem, prędkości znamionowej 2800 (+/–10 %) obr/min i napięciu zasilania 12 V (+/–15 %)

DC motor, with brushes, with a typical running torque of 0,004 Nm (±0,001 Nm), with a coupling flange of a diameter of 32 mm (±0,5 mm) and a
chuck
of a diameter of 2 mm (±0,004 mm), with an internal rotor, a three-phase winding, a rated speed of 2800 (±10 %) rpm and a supply voltage of 12 V (±15 %)

„Van” oznacza samochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w
bryle
nadwozia.

‘Van’ means a lorry with the cab integrated into the body;
„Van” oznacza samochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w
bryle
nadwozia.

‘Van’ means a lorry with the cab integrated into the body;

»Półciężarówka« oznacza ciężarówkę o kabinie kierowcy zawartej w
bryle
nadwozia”.

“Van” means a lorry with the cab integrated into the body.’
»Półciężarówka« oznacza ciężarówkę o kabinie kierowcy zawartej w
bryle
nadwozia”.

“Van” means a lorry with the cab integrated into the body.’

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich